6. Drogmentes Magyarországért Maraton – szcientológia mindenkinek

A Drogmentes Magyarországért Maraton egy 42 napos
rendezvénysorozat, … Magyarországért mozgalmat 2002-ben hozták létre magyar
szcientológusok (!!!!!!!!!!!)

Újra elindult az immár 6. éve zajló Drogmentes Magyarországért Marton!
A futók április 21-én hagyták el a Fővárost, hogy 42 nap alatt, 310
települést érintve 2100 km megtételével hirdessék a drogmentességet és
hogy lehet tenni valamit ezzel kapcsolatban!
Hozzánk ÁPRILIS 29-én, vasárnap érkeznek!
A futáshoz Sopronban is lehet csatlakozni. A gyülekező 14:30-kor lesz a Papréten, ahol az első 300 érkező megkapja a Drogmentes Magyarországért Maraton pólót. A futás 15:00-kor indul és ezzel egy időben kezdődnek a programok a Sopron Plázánál! 16:00-kor Palcsó Tamás Megasztár koncertje lesz. A délután folyamán rajzverseny várja a gyermekeket, ingyenes quadozási és íjászkodási lehetőség pedig a mozgásra vágyókat. A Drogfelvilágosító sátorban egész nap hasznos információhoz juthatnak kicsik és nagyok egyaránt a drogokról!


Egy különös drogprogram: Terítés

Drogprevenció vallási tanokkal – így foglalhatnánk össze a Narconon Magyarország kiemelten közhasznú alapítvány tevékenységét. Az alapítvány több iskolában is tart felvilágosító-megelőző előadásokat, de gyakran sem a szülők, sem a tanárok nincsenek tisztában azzal, hogy ez alatt a Szcientológia Egyház tanításaival is ismerkednek a gyerekek.

"A guta majdnem megütött, amikor megtudtam, hogy toborozni akarnak az
iskolámban" – fakad ki egy veszprémi igazgatónő, amikor a helyi drogprevencióról kérdezem. Iskolájába (melynek nevét kérésére hallgatom el) többször is bejelentkezett a Narconon alapítvány, hogy "ingyenes" drogprevenciót tartana a felsős osztályokban. "A bili akkor borult ki, amikor egy ismerős védőnő felhívta a figyelmemet arra, hogy az alapítvány előadásai messzemenően nélkülöznek bármilyen akkreditált tudományos álláspontot, főként L. Ron Hubbard vallásalapító tanaira támaszkodnak" – magyarázta.

A veszprémi iskola a többihez képest azonban jól informáltnak számít; az a tény, hogy az alapítványt a Szcientológia Egyház hozta létre Magyarországon, és javarészt Hubbard tanait terjeszti, a legtöbbször homályban marad. Legfeljebb akkor derül fény tevékenységük mozgatóira, amikor a tanár vagy a szülő kezébe veszi a gyerekeknek adott szórólapokat. Ezekből ugyanis egyértelműen kiderül, hogy miről van szó.

A Narconon Magyarország Alapítvány a Szcientológia Egyház által alapított alapítványokkal (CCHR, ABLE, CRIMINON) nagyjából egy időben, 1997-ben jött létre "civil szervezetként", s egy év után megkapta a kiemelten közhasznú státust. Az amerikai gyökerű alapítvány a világ több olyan országában is megtalálható, ahol a Szcientológia Egyház térít. Magát a programot egy William Benitez nevű amerikai heroinfüggő elítélt hozta létre, miután "elolvasta L. Ron Hubbard amerikai író és humanitárius egyik könyvét".

A Narconon Magyarország Alapítvány honlapján (www.narconon.hu) több információt is találunk az alapítvány célkitűzéseiről, valamint "adatokat" arról, hogy milyen eredményesen dolgoznak a világon. Elsődleges célja nem kevesebb, mint "olyan drogmentes környezet" megteremtése, ahol "a drogfogyasztás minimális, a drogokkal kapcsolatos bűnözés már nem mérhető, az emberek a problémáikat megoldják és nem menekülnek a drogok homályos világába". További ambíciójuk, hogy a magyar állam akkreditálja és államilag finanszírozza programjukat, mely összevetve a világon ismert rehabilitációs és prevenciós mintákkal a maga nemében egyedülálló.

Az alapítvány fő profilja a drogprevenció és a rehabilitáció, de emellett aktívan részt vesz a Drogmentes Maraton megrendezésében, és "nemzetközi drogkonferenciákatszervez, ahol a meghívott előadók nagy része szintén a Szcientológia Egyházhoz vagy alapítványaihoz köthető.

Sikereiket olyan adatokkal illusztrálják, melyek komolyan elgondolkodtatják az e területen dolgozókat: legutóbbi televíziós szereplésük során például azt állították, hogy programjuk 70 százalékban eredményes, ami kiugró arány a világ legeredményesebbnek mondott drogrehabilitációs programjaival (melyek 30 százalékos hatékonysággal dolgoznak) összevetve. Ám míg a legtöbb drogrehabilitációs intézmény ellenőrizhető adatokkal dolgozik, addig a
Narconon-program hatásosságát maga az alapítvány adja meg, semmilyen visszakövethető adat nem áll az érdeklődő rendelkezésére.

A Narconon prevenciós, illetve rehabilitációs programja nagyrészt ismeretlen a magyar drogszakma előtt. Prevenciós programjukat elsősorban iskoláknak kínálják fel ingyenes szolgáltatásként, s ha az iskolaigazgató rábólint, az előadásra egy osztályfőnöki óra keretében kerül sor. Egyetlen szülő sem értesül közvetlenül arról, hogy min vesz részt a gyermeke. Az előadások jórészt, saját kútfőből merítenek, a hallgatósággal közölt információk nem tudományosan elfogadott tényekre támaszkodnak, hanem a Szcientológia Egyház által kiadott

"féltudományos",

államilag nem elfogadott ismertetőkre. A megkérdezett szociális munkások vagy drogprevenciós területen dolgozó szakemberek sem tudtak érdemben hozzászólni az Igazság a drogokról című szcientológus kiadvány tartalmához. Pontos eredményekre, klinikai vizsgálatokra ez a kiadvány sem támaszkodik, igazságtartalma annyiban merül ki, hogy a drog "rossz".

A megtartott előadás után minden esetben kérdőívet töltetnek ki a tanulókkal; ezek a program eredményességét firtatják, például: "Az előadás után akarsz-e drogozni?" A kitöltött kérdőívek után a tanulók személyes adatai a programot tartó, néha semmilyen akkreditált (szociális munkás, ápoló stb.) képzésben nem részesült előadó kezébe, s ily módon a Szcientológia Egyházhoz kerülhetnek.

Ezután a prevenciós program nagyban öszszekapcsolódik a Szcientológia Egyház vallási szolgáltatásaival: felajánlják a tanulóknak és természetesen az iskolának, hogy az egyház más, gyakran az üzleti és a magánszférában is "értékesített" tanfolyamain vegyenek részt, mint például az "út a boldogsághoz" vagy az "egyszer fent, egyszer lent" kurzuson, amikért már fizetni kell. (Erről részletesen lásd: "Simán átmegyek a falon", Magyar Narancs, 2006. május 18.) Ha a szülő nem figyel, hamar azon kaphatja magát, hogy gyermeke a Szcientológia Egyház "vallási szolgáltatásában" részesül – iskolai keretek között.

Az alapítvány a prevenció mellett drogrehabilitációt is végez Magyarországon, bár a programban részt vevők számát, illetve a felhasznált "anyagi eszközöket" firtató kérdéseinkre nem hajlandók választ adni. Az sem derül ki, hogy az általuk végzett, államilag nem elfogadott rehabilitáció milyen anyagi terheket ró az abban részt vevő kábítószerfüggőre. Programjukat népszerű szórakozóhelyeken terjesztik, például diszkókban, de szórólapjukkal nemrég a Kultiplexben is találkozhattunk. A Szcientológia Egyházat egyik anyag sem említi.

A rehabilitációs program eltér minden létező magyarországi drogrehabilitációs programtól. Fő állítása, hogy a drogok felemésztik a szervezetben található
összes vitamint, melyeket pótolni kell, illetve szükségszerű a lerakódott káros anyagok eltávolítása a szervezetből (futással és szaunázással). A programra jelentkező összes függő így ugyanazon eljárásban részesül, függetlenül az általa fogyasztott kábítószer típusától. Mindemellett a drogfüggő képet kaphat az "etikus életről", mely a szcientológus hitnek megfelelő viselkedésnormát jelenti, valamint részt vehet több olyan tanfolyamon, amik a "társadalomba való visszaintegrációt" készítik elő. A program fő komponense a Szcientológia Egyház által levédett tevékenység, úgynevezett "asszisztok" adása, amelyek fentebb hivatkozott korábbi cikkünk tanúsága alapján "kézrátételes", illetve figyelmi gyakorlatokként értendők.

"Ilyen erővel éjfélkor sót is dobálhatnának át a vállukon" – állítja Funk Sándor, a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának főorvosa, amikor a program hatásosságáról kérdezem. Elmondása szerint az ilyen típusú drogrehabilitáció komoly veszélyekkel járhat a drogfüggőre nézve, hiszen tudományos alapja nincs – azaz gyakorlatilag kuruzslásnak tekinthető. Dr. Rátz József, a Kék Pont drogkonzultációs központ vezetője osztja Funk véleményét, hozzátéve, hogy a Narconon Magyarország Alapítvány ilyesfajta tevékenysége
államilag nem elfogadott, s nincs az a honi hatóság, amely azt komolyan venné.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kábítószerügyi központjában még csak nem is hallottak
a Narconon Magyarország Alapítványról. Kérdésemre, hogy az alapítvány (és így a Szcientológia Egyház) kérelmezte-e, hogy legálisan, akkreditálva végezhessen elterelést, egyértelmű nem volt a válasz. A minisztérium az ilyen típusú programokban való részvételt senkinek sem ajánlja, a programot pedig nem támogatja.

Mindezek dacára az alapítvány kiemelten közhasznúként funkcionál, több száz magyar iskolában tartanak előadásokat évente, szóróanyagaik több ezer diákhoz jutnak el. A felkeresett iskolák nagy részét nem tájékoztatják a Szcientológia Egyházhoz fűződő viszonyukról. Igaz, az alapítvány központi irodát tart fent, szóróanyagokat nyomtat és terjeszt, valamint "rehabilitációt" folytat; az APEH 2005-ös adatai szerint azonban az 1 százalékos felajánlásból összesen 75 440 forintot kapott. Ez kevés mindehhez. Továbbá az iskolai prevenciók okán fölvethető: egy Magyarországon bejegyzett egyház végezhet-e mégoly burkolt
vallási tevékenységet állami intézményekben? A válasz kézenfekvő.

Kizárva
Kaliforniában 2005-ben a Szcientológia Egyház Narconon programját kizárták az iskolákból, mert a tagállami oktatási minisztérium által felkért vizsgálócsoport a programot többször is elmarasztalta. A testület szerint a gyermekeknek valótlanságokat állítanak, a "program tele van pontatlanságokkal, és nem tükrözi a tudományos és tényszerű ismereteket", "bizonyos tételeik félrevezetőek, mert túlzóak, vagy mert nem tesznek különbséget használat és abúzus között". A vizsgálat azért indult, mert a program során a gyerekek tudta nélkül a Szcientológia Egyház tételeit és módszereit mutatták be nekik. Kalifornián kívül
Oroszországban és Franciaországban is tilos ilyen irányú tevékenységet végezniük.


http://href.hu/x/25op

Üvöltve
Egy budaörsi iskolába járó tanuló édesanyja arra lett figyelmes, hogy gyermeke L. Ron Hubbard nevével jelzett munkafüzettel érkezett haza. Miután az anyuka kifaggatta gyermekét, kiderült, hogy igazgatói engedéllyel tartottak "tanulási képességet fejlesztő" képzést az iskolában. X. anyuka másnap üvöltve kérte számon az igazgatónőn, hogy miért engedte kiskorú gyermekéhez közel az ő írásos engedélye nélkül a Szcientológia Egyház tanait. Kiderült: az intézményvezetőnek fogalma sem volt arról, hogy az egyház akar előadásokat tartani az iskolában. A szülő jelezte az előadást tartó szcientológusoknak, hogy a legközelebbi ilyen előadás alkalmával kihívja a rendőrséget. Azóta az iskolában nincsenek "vallási"
előadások. (Az eset szereplői anonimitást kértek.)

Jászberényi Sándor

Magyar Narancs XIX. évf. 16. szám, 2007-04-19

5002 / 1949 látogató

6. Drogmentes Magyarországért Maraton – szcientológia mindenkinek” bejegyzéshez ozzászólás

 1. Jó cikk, a szcientológia úgy néz ki tényleg veszélyes. Talán nem véletlenül van, hogy európa boldogabbik felén már a nyakukon vannak az állambiztonsági szervek. Itthon ennek még nem láttam semmi jelét, sajnos. Az egyetlen dolog, amivel hatékonyan lehet védekezni ellenük, az a nyilvánosság, úgyhogy nagy pirospont a cikkért.

  Egy kis olvasnivaló:

  http://scientology.fw.hu/
  http://w.blog.hu/2006/12/17/ur_az_urbol
  http://remalom.blog.hu/
  http://xenu.net/

 2. Múlt és jelen

  Kedves Jászberényi úr, nekem három gyerekem van. A gyerek az iskolában SEMMIFÉLE drogprevenciós előadást nem hallott. Magam is érdeklődő lévén segítettem a nejemnek a diplomamunkájához a helyi drogmegelőző, prevenciós tevékenység felmérésében. Ennek kapcsán bepillantást nyertem az utógondozás – vagy inkább hosszútávú utó-drogozás – riasztó és szánalmas, alapvetően mégis a rehabilitációs munkatársak saját – persze hogy akkreditált – TEHETELENSÉG-ét demonstrálja. Mikor a helyi rendőrség DADA programjának illetékese -ez a neve ebben az országban a drogmegelőzés hivatalos módjának – megtagadta az együttműködést a drogprevenciós adatokkal kapcsolatban már teljesen kétségbe voltam esve.
  Ezzel szemben nem csak a rádió, de még a TV is drog reklámokkal bombáz minket a tv-maci előtt, hogy az egyik fájdalomcsillapító így a másik úgy és csak kenjem a hajamra, hogy égnek ne álljon tőle…
  Gratulálok a médiának a remek drogterjesztő munkához és ezzel érezze saját magát is kitüntetve,a fenti cikke alapján. Mivel ön sem nevezi meg a forrásait, bár országnevekkel dobálózik én sem teszem, noha konkretizálom egy szakpszichológus az vélemlényt nyílvánította emailben:

  “A gyogyszerek torzskonyvezesevel kapcsolatban a helyzet a kovetkezo: egy gyogyszervizsgalat draga, kis orszag nem irhatja elo, hogy nala is futtassanak le egy ujabb vizsgalatot. Elvileg nincs is erre okunk, hiszen ha kaukazusi tipuson kiprobaltak mas orszagban, miert kene nalunk is? Ezert a magyar hatosagok a kulfoldi adatokat es regisztraciot at szoktak venni. Mashol nem ilyen szolgaiak, de hat nincs mit tenni.
  A gond az, hogy a gyogyszeripar ott csal es hamisit, ahol tud, ezert a vizsgalatok eredmenyeinek nem lehet hinni.”

  Ennyit mára a mélyen tisztelt akkreditációról dióhéjban.

  Jelen és jövő

  Egy hatalmas szándékú költő-sportoló elkezd TENNI valamit. Az USA-ból indult drogmentes kapitány programmal – lásd Drugfree Marshall a neten http://www.drugfreemarshals.org/thepledg.htm – körbeszaladja az országot 42 napon át 2000 km-t megtéve és a teljes szabadidejét ennek szentelve. Aki az avatási eskü szövegét látta kétségtelenül tisztába kerül a Drogmentes Maraton önkéntes szcientológusainak céljával. A fiatalokat Magyarországon egyedülálló tömegben képesek a drogmentes élettel kapcsolatban döntésre juttatni. Vagy legalábbis kétséget ébreszteni a szörnyen ostoba materialista „Egyszer élünk, mindent ki kell próbálni egyszer“ nézettel szemben. Ezzel a kérdőjellel vagy határozott döntéssel gördítve akadályt a drgoterjesztő szakma útjába. Igazi megnyugvást csepegtetve az átlagnál kicsit érdeklődőbb, a valódi szociális problémák iránt valamelyest érzékenyebb szülők aggódó lelkébe.

  Kedves Jászberényi úr, ön aki – szándékosan, vagy csupán tájékozatlanságból – a jelenkori drogrendszer lelkes védelmezőjévé és kiszolgálójává avanzsált a fenti, véres állkapoccsal a Szcientológián csámcsogó kirohanásával, amely az ön primitív bár jól látható célján a FÉLELEMKELTÉS-en és szenzációhajhászó NAGY LELEPLEZÉS-en kívül használható információt nem tartalmaz, szerintem kicsit fogja vissza magát.
  Ha nem tudná, a maguk is gyakran segítségre szoruló névtelen nula-k is véleményt formálhatnak egy ilyen rágalmazó website-on „a sötétség gyorsabban terjed a világosságnál“ alapon, visszatartva magukat és számos más jószándékú embert attól, hogy szabadon átgondolt jó döntésre jusson egy még a pénzügyeknél is fontosabb kérdéssel kapcsolatban. Megjegyzem e kiemelten közhasznú alapítványt 5 éve támogatom rendszeresen nem csekély összegekkel. A legenda szerint még 2002-ben kaptam egy telefont egy ismeretlentől, ez volt Kunfalvy Ákos, hogy éppen körbefutja az országot és kéne neki enni meg aludni valamiből, hogy terjessze a drogmentesség eszméjét. Nyomban küldtem neki 50000 Ft-ot a szűk családi költségvetés terhére, mert a JÓ DOLGOKAT TÁMOGATNI KELL!
  Beszéljenek 2006 helyes döntéseiről az alábbi számok:

  Csatlakozó futók: 22.331

  Drogfelvilágosító előadáson részt vettek: 20.000

  Drogmentes Kapitányok: 20.000

  Drogellenes aláírások: 9.336

  Kiosztott drogfelvilágosító füzetek: 24.949

  Média megjelenés: 107

  Köztiszteletben álló eszmei támogató: 215

  Kedves fiatal, szülő vagy fiatal szülő, a programról részletes információt a http://www.drogmentes.hu/ weboldalon találhat.

  És most!

  Mindenki tegye fel magának a kérdést, ha önmaga hindu szülő lenne és a gyermeke megbetegedne elutasítaná-e Teréz anya segítségét, csak mert nem egyezik egymással a világnézetük?

  Peace

 3. EMBER!

  Akik a drog közelébe kerülnek, azok csak röhögnek az ilyen maratonokon, és te tudhatod, hogy csak azokra van hatással, akiket úgyse érint.
  A drog helyett válaszd a szientológiát nézet, pedig csak egy elkötelezett szientológus szájából hangzik hitelesen.

  nehogymá a szkinhedek áruljanak, koser szilvát.

 4. McEMBER!

  Részvétem a bennfenntes drogos kapcsolatokkal terhelt életed miatt…

  Tudod, ahogy én láttam, azok a drogosok, akik már megjárták a poklot, de a tornácáról még sikeresen vissza tudtak fordulni másképp szoktak reagálni.
  Érdeklődj a drogos ismerőseidnél olyanok után, akiknek már nem megy az élet a szerek nélkül. Te is bátran próbálj meg rajtuk segíteni. Aztán írd meg mit tapasztaltál.

  Másrészt, azok a srácok, akik az előadás után elhajították a náluk lévő szereket nem érzik űgy, hogy csak a többiekre volt hatással.

 5. Sopron

  Bár 15.00-kor indul a futás a Paprétről már 13.00 órától készülődnek ott szülők gyerekekkel, hogy benne lehessenek az első 300 futóban, aki pólót is kap.
  A gyülekező futók mellett megérkezik két tűzoltóautó, majd a Dübörgő Vándorok motoros társaság 20 csillogó-villogó motorcsodával, aztán két autóból kiszállnak a brazil dobosok. Ők szolgáltatják a zenét a bemelegítéshez, a ritmus mintha valahogyan utat találna az ember fülén át közvetlenül a lábához, és anélkül, hogy tudnánk, mi történik, már dallamra lépkedünk egyhelyben, és már ritmusra jár a kezünk, csapkodjuk a combunkat és egy ütemre bólogatunk.
  Szinte együtt mozog a tér a zenére mikor beér a maratoni csapat, lobognak a zászlók, döngenek a dobok, és a rendőr motorosok szárnyai alatt a 300 fős menet megindul Sopron utcáin át.
  Hatalmas célkapun át futunk be a Pláza mellett álló színpadhoz, ahol a már javában zajló műsorba beilleszkedik a csapat bemutatása és az elmaradhatatlan Kapitány avatás, aztán jönnek a tánccsoportok, jön az önvédelmi bemutató és jön a Palcsó Tomi, akinek olyan élőben a hangja, amilyen hang nincs is.
  Eközben zajlik az íjászat, és hátul a kvadok (négy kerekű motorok) kipróbálása, az ugráló vár gőzerővel működik, a drogfelvilágosító sátorban pedig egymásnak adják át a padot az érdeklődők.
  Miután mi is megcsodáltuk az oldalt kiállított lenyűgöző felszereltségű tűzoltóautókat és elbeszélgettünk az azokat bemutató tűzoltókkal, lassan összeszedjük a holminkat és búcsút intve a műsorvezető Beleznay Endrének elindulunk a szállásunk felé.
  Ez a Soproni befutás olyan volt, mint ahogyan mindig is elképzeltük az ideális befutást: pörgő volt, lendületes, izgalmas és látványos, remek emberek és szervezetek csatlakoztak hozzá és méltó helyet kapott benne a drogprevenció.
  Sopron bebizonyította: lehet színesen és érdekesen tenni jó ügyekért. Lehet úgy programot szervezni a drogmentességért, hogy azt mindenki élvezze, aki csak részt vesz benne.

 6. Kedves Horváth Atilla!

  Kezdjem az elején!
  Baráth Árpad Andrásnak hívnak! Le a kalappal a drogmegelőzési törekvések előtt! Igen, magam is szorgalmazom az efféle alapítványok működését.
  De, Braun Mónikát (drogmenetes Magyarországért vezetője) egész jól ismerem ahhoz, hogy mást is feltételezzek róla, mint a segítőkészséget! Annak idején egy aranyos kis levelet írt a cégvezetőmnek, hogy miképpen kell engem megfigyeltetni, elhallgattatni, hallott-ügynöközni! Majd a velem kapcsolatba kerülő kollegákat is! Mind ezt a szcientológiai egyház nevében! De erről bővebben itt olvashatsz!
  Olvasd el és mérlegelj!
  http://www.nol.hu/cikk/368465/
  A narconon mint tudjuk szorosan, kötődik a szcientológiai egyházhoz. Persze hivatalosan nem! Ehhez ismernünk kell ennek a szervezetnek az erre vonatkozó szabályait, törvényét!
  A drogmentes Magyarországért nyíltan kijelent az apró betűben, hogy L. R. Hubbard technikáját alkalmazza. Na most az illene közölni az egyszeri néppel (ahogy ti nevezitek a vogokkal), hogy a technikát csak az alkalmazhatja, aki tagja e szervezetnek! Aki felett annak felettesei rendelkeznek, mivel a belépés alkalmával lemond a polgári jogairól az egyháza javára. Ettől kezdve mindenben az utasításokat és a tanultakat követi, még egy alapítvány vezetésénél is.
  De, hogy tisztábban lássunk! Íme, egy olyan szabályzat, törvény melyet a szcientológus cégek feltétlenül betartanak (be is tartatják velük)! http://i28.photobucket.com/albums/c244/_fawlty_/wisecodex.jpg
  Kellemes olvasmány, bár az európai erkölcsi normáknak szögesen ellent mond, és olyan buzdít, ami számomra is etikátlan.
  Előre kérlek, hogy az etika szóról ne nyissunk vitát, mert számodra már teljesen mást jelent. Mivel ott bent a szcientológiai egyháznál a legelső lépés a belső nyelvezet bemagolása, a szavak teljesen kicsavarják, átdefiniálják a maguknak megfelelő értelemre.
  Mondjak egy példát!
  Elnyomó! Az lettem én is a szcientológusok számára mivel a fenyegetéseik ellenér kiálltam a nyilvánosság elé! Mit jelent ez a szó? Nézzük csak meg!
  http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=48981330&t=1001864?cmd=Article_viewArticle&a=48981330&t=1001864
  Mik vannak? Megsemmisíteni? A családommal együtt? Éljen a drogmaratón az ilyen egyházzal a hátterében?
  Ott voltam a rendezvényen Veszprémben, ahol a polgármesteri hivatal nem támogatta a maratón! De, barátaimról és rólam több fénykép, videófelvétel is készült Fazekas (szcientológus) Úr (Euronics üzletlánc Magyarországi igazgatója, Vöröskő Kft.) valamint a szcientológiai egyház megbízásából! Bár jogaimat sértette, nem tette rögtön feljelentést!
  Nagyon berezeltek, mert már tudják, amit te nem barátom! Közeleg a törlés napja!
  Tudom, hogy most rosszul érzed magad! Ideges vagy! Vagy elolvasod a linkeket és akkor talán kárt, okoznak benned, vagy mint jó szcientológus az első negatív mondat után felfüggesztd az olvasást és tudomásjelentést körmölsz rólam! Az első megoldás lenne az észszerű de, egy biztonsági ellenőrzésnél ez kiderülne (az e-méter, bőrellenállás mérő megfog úgy is) és akkor adakozol (sok pénzt) mint a kisangyal! Ha, jelentést írsz akkor az lesz a baj, hogy Baráth Árpad András írásait olvasod, és akkor megint adakozol (sok pénzt).
  Várom a kérdéseidet!
  Üdvözlettel Baráth Árpad András
  Mindenkinek, egy kis összefoglaló, itt minden kérdésre választ kaptok:
  http://antiszcientologia.hu/

 7. Kedves Horváth úr!
  Látom, nagyon visszahúzódott! Mi történt? Talán a nyakára léptek? Vagy már nyilatkozni sem mer? Eddig még egyetlen meggyógyult drogost sem sikerült találnia, akin szcientológia segített volna? Biztosan nem csalnak az egyházi statisztikák? Bár azt is maguknak írják.
  Halló! Horváth úr! Hol van az a kedves modora?

 8. TIT Kossuth Klub Egyesület
  Claritas Szakcsoport

  e-mail: claritas@mailbox.hu

  CLARITAS

  Dokumentációs és információs központ az új vallási jelenségekről –
  jogi és lelki segítségnyújtás a vallási szervezetek kárvallottjai részére

  2007. augusztus 27-én a budapesti Kossuth Klubban megalakult a Claritas Szakcsoport.

  A csoport célja a kiemelkedően közhasznú besorolású TIT Kossuth Klub Egyesület (korábban: TIT Budapesti Szervezete, majd Budapesti Ismeretterjesztő Társulat) 1994-ben útjára indított kezdeményezése, a “társadalomellenes kultuszokkal szembeni védelem” jegyében létrehozott Claritas dokumentációs és információs központ tevékenységének folytatása és kibővítése: jogi és lelki segítség nyújtása különböző vallási szervezetek kárvallottjai – egyének és családok – részére.
  Magyarországon – csakúgy, mint a kelet-közép-európai térség többi államában – az 1990-es évek elején végbement rendszerváltozás nyomán megszűntek a lelkiismereti és vallásszabadság, a vallási önszerveződés jogi és politikai korlátai. Az addig legfeljebb megtűrt vallási csoportok (szabadegyházak, bázisközösségek) mellett megjelentek olyan – jobbára külhoni eredetű – vallási (hivatkozású) szerveződések is, amelyek – gyakran látványos – hazai térnyerésüket több évtizedes nyugati piaci jelenlétüknek, a marketing kipróbált eszközeinek (is) köszönhették. E tőkeerős, transznacionális hátterű, új vallási mozgalmak, szervezetek – a közkeletű, bár fogalmilag vitatható európai szóhasználatban: szekták vagy kultuszok – fő célterületévé a 90-es években a régió tömegmanipulációra fogékony társadalmai váltak. Ezen országok rendszerváltó elitjei – sajnálatosan, bár érthetően – képtelennek bizonyultak az “újravallásosodás” komoly társadalmi kockázatokkal is együtt járó jelenségének adekvát kezelésére. Magyarországon az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény, amely az előző évtized realitásait tükrözte, miközben megfelelő keretet teremtett a vallás kollektív kinyilvánításának immár korlátlan szabadsága számára, a vallásiközösség- (egyház-) alapítás merőben új társadalmi (gazdasági és politikai) környezetével alig – és az évek múlásával egyre kevésbé – állt összhangban. A törvényi szabályozás egyoldalúsága, korszerűtlensége mind nyilvánvalóbbá vált. Az egyházalapításhoz fűződő jog – elnagyolt és pontatlan – szabályozása nem egészült ki egy vele egyenrangú jelentőségű szabadságjog intézményes biztosítékaival: a társadalomban való eligazodást szolgáló, a korrekt tájékoztatáshoz és mindenféle manipulációval szembeni egyéni vagy kollektív védelemhez fűződő, a társadalom számára mind nagyobb jelentőséggel bíró jogok szavatolásával.
  Noha az Országgyűlés, ha megkésve is, egy évtizeddel a rendszerváltozás után fölfigyelt a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó jogi szabályozás fogyatékosságaira, a honi politikai osztály súlyos, végletes megosztottsága miatt az 1990. IV. törvény módosítása 2001-ben meghiúsult. Minthogy e kérdésben azóta sem született semmiféle előrelépés, nyilvánvaló, hogy Magyarország lépéshátrányban, mulasztásban van az országonként ugyan jelentős különbséget fölmutató, a vallási (igényű) szerveződések között azonban Európa-szerte differenciáló egyház- és vallásügyi szabályozás területén.
  Az Európa Tanács 1992-ben ajánlásban, az Európai Közösség/Unió Parlamentje 1996-ban és 2003-ban határozatban szólította fel az európai kormányokat arra, hogy (az EP 2003. szeptember 4-i határozatát idézve) “a tagállamok fordítsanak figyelmet egyes szekta jellegű csoportosulások veszélyes tevékenységére, amelyek veszélyeztetik az egyén fizikai és lelki integritását, és felszólítja őket arra, hogy büntető és polgári jogrendszereik keretében folytassanak küzdelmet a szekta jellegű csoportosulásokon belüli törvénytelen cselekményekkel és torzulásokkal szemben.” Hazánk – sajnálatosan – az európai intézmények ajánlásaiban és határozataiban foglaltakat figyelmen kívül hagyva, mindmáig semmit nem tett sem a vallási szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás korszerűsítése, sem a tájékoztatás intézményes feltételeinek megteremtése területén.
  A Claritas Szakcsoport az új vallási jelenségekkel, szervezetekkel kapcsolatos problémakörrel komplex módon kíván foglalkozni. Tevékenysége – az alapítók szándéka szerint – kiterjed:

  az új vallási jelenségekkel, szervezetekel kapcsolatos – részint maguktól az érintett szervezetektől, részint a tevékenységükkel foglalkozó nyomtatott és elektronikus sajtóból, (szak)irodalmi feldolgozásokból származó anyagok összegyűjtésére és rendszerezésére;
  ezen anyagok alapján szóbeli és írásos tájékoztatás szolgáltatására;
  ismeretterjesztő kiadványok készítésére;
  rendezvények (konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, sajtótájékoztatók stb.) szervezésére;
  akkreditált és nem akkreditált képzések, tanfolyamok kidolgozására és szervezésére pedagógusok, ifjúságvédelemmel foglalkozó, önkormányzati és más szakemberek részére;
  az egyházakkal, vallási szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás korszerűsítésének ösztönzésére;
  hasonló tevékenységet végző külhoni kezdeményezésekkel – állami és nem állami szervezetekkel – való együttműködésre;
  a vallási szervezetek kárvallottjainak összefogására, kölcsönös tapasztalataik egymással történő megosztásának elősegítésére;
  a kárvallottak egyéni élettörténeteinek írásos és/vagy elektronikus formában való rögzítésére és jogszerű nyilvánosságra hozatalára;
  a kárvallottak térítésmentes jogi képviseletére;
  a kárvallottak – egyének és családok – részére lelki (terápiás) segítségnyújtásra.
  A Claritas Szakcsoport – a TIT Kossuth Klub Egyesület alapszabályával összhangban – pártoktól független szerveződés, amely egyszersmind független valamennyi honi egyháztól vagy vallási közösségtől is.
  A Claritas Szakcsoport tartózkodik bármely egyház, vallási szervezet hitelveinek, vallási tanainak – ezek széleskörű és hiteles megismertetésén túlmenő – minősítésétől. Tevékenységének fókuszában az egyházak, vallási szervezetek társadalmi szerepvállalása, az alkotmányban szavatolt egyéni szabadságjogok teljessége tiszteletben tartásának szem előtt tartása áll.

  Dokumentumok:

  A társadalomra veszélyes “vallási” mozgalmak, NBH évkönyv

  1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

  Vallásszabadság az alkotmányjogban

  Lugosi Gyõzõ: Vallásszabadság és közhatalom Európában

  Aktuális:

  Lugosi Gyõzõ: Szekták, kultuszok, új vallási mozgalmak…

  Az Európa Parlament határozata az Európában működő szekták ügyében

 9. 2008. május 25-én vasárnap (tehát egy hét múlva) 14 órától 20 óráig a VII. Budapest, Erzsébet Krt 5. szám elé szervezünk egy bejelentett demonstrációt a Szcientológiai szekta kártékony tevékenysége ellen.

  Várunk mindenkit!

  Magyarországi Anonymous Csoport”

 10. csipinymous 2008.05.28. 20:13:15 Na, hat akkor elkezdem, jo anonym szokas szerint!
  Mar elore jelzem, hogy az ip. cimem lenyomozhatatlan (vedik, es figyelik, az is lehet, hogy a bumerang vissza megy ;-))
  Tehat!
  Az elso nev!
  Ott volt egy osa-kutya (ot7), aki az index kamerajat is lenyomta. Sokaig, figyelt minket, sok fotot is keszitett. Be-be szolt, es egy megy-levessel es annak levezetesevel allt elo az erdeklodo medianak.
  http://www.iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?textencoded=1&userID=8915750k
  Beck Zsolt! A fejet kikockaztatta az index felvetelen, a vegen lathatjuk, amint a kamerat babralja.
  Van egy kis cege is, a fiunak!
  Ime az egyik OSA-s aki ott volt!
  Majd sorra jonnek a tobbiek is!
  Szorjatok szet a neten, hogy ettol az embertol mindenki ovakodjon!
  Mar kulfoldi szajtokon szorjuk egy paran!
  Esetleg, ha tud meg errol az emberkerol valaki, valamit, irja ki

 11. Ki a kutyát érdekel hogy államilag elfogadott módszer-e vagy sem, ha működik.
  Hányszor fordult már elő, hogy az állam bácsira, vagy a fehérköpenyes, fapofa, okoskodó “szakértőkre” hallgattunk, aztán megnézhettük magunkat.
  Minket már nem etetnek többet be, de azt hiszem egyre kevesebbet. Ami működik, bevállt,azt elfogadom, ami nem, azt elutasítom. Dr. dr. ing. habil. Körszakáll meg mondhat amit akar.
  Ő is csak a gyógyszergyáraktól kapja a zsét.

 12. baszki, te húlye vagy?
  ez egy SZEKTA, és semmi köze a drogprevenzióhoz, csak a tagokat toborozzák.
  vagy belülröl írsz?

 13. nem split, a narconon drogrehabilitáció tényleg működik…a szcientológusok tényleg tudnak valamit!

 14. egyébként nagyon sajnálom, hogy Baráth András Árpád Úr ennyire beszrat, amikor rosszcsontkét rosszfát tett a tüzre, és erre a Braun Móni azt tanácsolta a vezetőnek, hogy érdemes lenne szemmel tartani ezt a gyereket… Hát ez aztán tényleg minden emberi jogot sért. hahahahaha

 15. bocsánat, nem azt akartam írni, hogy beszrat, hanem hogy megijjedt…

 16. Ha valaki szeretne rólam bármit írni, szabad a vásár, úgysem olvasom el soha, na szevasztok….
  Amúgy szcientológia párti vagyok, de ha nem lennék, és megfenyegetnének, akkor simán el mehetnék a rendőrségre. Ez itt magyarországon is tiltott dolog, így ez az egész “András sztori” bár nagyon élvezetes, de kicsit hamiskás, hahaha,
  És az hogy lehozta a népszabadság, az nem azt jelenti, hogy igaz, hanem hogy alaki igaznak gondolta. Azért az nagy különbség…
  Ágyőőőő

 17. Csaba Úr!
  Szánalmas vagy az egyházaddal együtt!
  Felesleges itt (is), hazudoznod bár, ezt a szcientológusok (mint, te) megtanulják.
  A technikád (hubbardi) itt, nem mükszik!
  :-DDDDD
  A szcit lassan törlik!
  :-DDDDDD
  Keress egy új szektát! Ilyenekre van szükség mint, te (balga)!
  :-DDD
  Hazudós, ostoba, vak! :-DDD

 18. Csaba? Hmm….!
  Sopron, nem kér az ilyen szektákból sem a Lenkei, szcientológus vitaminjaiból. Remélem, hogy lecsukják ezt a szélhámos, kuruzsló, Lenkei Gábort!
  A lányaimat, nem engedem el erre a drog ellenes maratonra! Az osztályfőnöküknek is jeleztem aki, biztosított, hogy az egész osztályt nem engedi ki!
  Ismerik már a te, és egyházad, szektád ügyködéseid!
  Röhejesek vagytok!

 19. Csaba, hihetetlen vagy! Orvosra lenne szükséged! Vizsgáltasd meg magad!
  Vannak még ilyen emberek?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.