Kovács-Magyar András: Gyógyító táltosok

Kovács-Magyar András: Gyógyító táltosokKovács – Magyar András nevéhez fűződik az az úttörő munka, amellyel országunkat és a Föld számtalan országának lakóit megajándékozta a csontrakás mesterségének magasiskolájával, a földsugárzások megbetegítő hatásának feltérképezésével. A Táltos iskolája nemzetközileg elismert testi, lelki, szellemi gyógyító iskola.

Nevéhez fűződik szakrális szent helyeink titkainak megismertetése, filmek, szent zarándokutak formájában. Szent helyeken, szent időben, András vezetésével odasereglők ezrei közül százak gyógyulnak meg addig gyógyíthatatlan betegségeikből, és százaknak adatik meg, hogy szentjeink fény alakban történő jelenését láthassák. A csodás gyógyulásokról és jelenésekről filmek és fényképek tanúskodnak.

Nem fikció, sőt elismert tudós körök határozott véleménye, hogy a földgolyót láthatatlan energiamezők pásztázzák, amelyek komoly hatással vannak az emberi szervezetre. Ezek a mezők, vonalak pedig teljes mértékben behálózzák a lakásainkat, keresztülszelik telkeinket, sugározzák munkahelyünket, melyek elől elbújni, hatásaikról tudomást venni lehetetlen.

Persze, van ez ellen egy hatásos védelmi rendszerünk, saját energiapajzsunk, az auránk, de ha ezek a geopatikus sugarak egy ponton metszik egymást és felsértik az energiamezőnket, az ember rögtön védtelenné válik ellenük és konkrét betegségekkel reagál rájuk – mondja Kovács Magyar András, aki húsz éve kutatja, méri, vizsgálja ezeket az energiákat.

A radiesztéták, ahogyan Kovács Magyar András is, különleges képességeik révén alkalmasak arra, hogy a veszélyes zónákat inga vagy pálca segítségével bemérjék és meghatározzák, megelőzzék a lehetséges betegségek elmérgesedését. Ez a „varázsvesszőként” emlegetett segédeszköz ugyanis felerősíti a különböző frekvenciájú jeleket – mondja a táltos – de a fő hangsúly a radiesztétán van, aki kifinomult adottságai révén, miként egy rádióvevő, képes felfogni és értelmezni a kapott információkat.

Forrás: http://www.ingatlanmagazin.com/2080/Az_egeszsegunket_a_……

14435 / 7144 látogató

Kovács-Magyar András: Gyógyító táltosok” bejegyzéshez ozzászólás

 1. lehetnek külöleges ismeretei ennek az embernek, de táltos senki sem lehet kiképeztetés által. ezért nincs értelme egy táltosiskolának. Kiképeztetéssel tudós, vagy javas lehet valaki.
  (ha valaki táltos iskolát működtet, az jobb esetben nem ismeri a magyak kultúrát.)

 2. Magyar Kovács Andrásnak szerintem nem csak ismeretei vannak hanem képeségei is.Saját magam tapasztaltam. A Táltos Iskolábban az arra fogékony emberek bővítík ismereteiket és képeségeiket .A lényeg az ,hogy segítenek más embereken nap mint nap. Én csak köszönettel tartozom. Kovács Andrásnak

 3. http://forum.sg.hu/forum.php3?azonosito=perecdoboz

  írta: Tanu
  2007-04-24 11:38:22

  Kovács Magyar András egyáltalán nem elmebeteg.
  Nagyon pontosan tudja, mit miért csinál.
  Minden tette és “szellemi üzenete” egyetlen célt szolgál.
  Tudja, hogy a mai ember ki van éhezve a csodára. Hogy történjen vele is valami. A katolikus egyházban már nem hisznek, mert az túl passzív. Ott nem lehet neki saját jelenése, saját látomása, gyógyító ereje, mert az ilyen eseteket alaposan kivizsgálják. Kovács Magyar András rendezvényein pedig kiállhat és mindenki tátott szájjal hallgatja és irigyli, Kovács Magyar András pedig megerősíti és felhasználja saját céljaira.
  Felhasználja a katolikus egyház 2000 éves hagyományait a szentek csodálatáról és a tárgyak csodatévő erejéről.
  Minden rendezvénynek van egy különlegessége amikért érdemes oda befizetni.
  Aki viszon valószínűleg már elmebeteg, az a Hegedűs Mária, aki szerintem minden szavát Kovács Magyar Andrásnak komolyan veszi és teljes elvakultsággal követi. Kovács Magyar András tudatosan saját érdekéből vezeti félre az embereket, aki vakon követi az a nem egészen normális.

  A világ legjobb markatingese. Ebben igaza van “NŐ” -nek.

  Mégsem tartom túl veszélyesnek, mert messze nem olyan értelmes, mint azt mutatja.
  Pontatlan, nagyvonalú az adatokkal, hiányosak az ismeretei.
  Ezért sokszor keveredik nyilvánvaló ellentmondásokba önmagával.
  Hírdetett eszméi már önmagában elriasztják
  A csak egy picinykét gondolkodó emberek ezt néhány előadás után észreveszik és csalódnak.

  A magyarság érzéseire tud hatni, de egyháza és ünnepei már olyan messzire kerültek az valódi ősi táltos szellemiségtől, hogy ez nagyon hamar feltünik annak, akinek tényleg magyar vér folyik az ereiben.

 4. http://forum.sg.hu/forum.php3?azonosito=perecdoboz

  Ismét a Kovácsrajongóknak!

  Ha érdekli Önöket, az elmúlt néhány hónapban végeztem egy kutatást az Ősmagyar Táltos Egyház működésével és Kovács Magyar András tanításaival kapcsolatban.
  Most ezeket összegeztem.
  A külsőségeket, a tartalmi mondanivalót, és a felhasznált pszichikai befolyásoló tényezőket elemezve nagyfokú azonosság mutatható ki az Ősmagyar Táltos Egyház és a Görög, illetve Római Katolikus Egyház között.

  Szertartási szokások:
  Táltos Egyház:
  Szent utak és túrák, az egyházi vezető előadása „szent helyeken”. Áldásosztás, szentek szellemének megidézése. Megszentelt étel és ital elfogyasztása. Egyházi címer és a Szentek képeit bemutató zászlók lobogtatása, évente egy alkalommal az egyház szent ereklyéjének meghatározott útvonalon való végigvitele és lehetőség a hívőknek a megérintésére és csodatétel kérésre.
  A vezető oltár előtt, mögött, rajta szentbeszédet mond, a szenteknek és Istennek bemutatott gyertyák, virágözön, terítők és lobogók között.

  Katolikus Egyház, különböző ereklyék meghatározott útvonalon a hívők csodálatára történő végigvitele körmenetek keretében. Papi áldásosztás, az ereklyék megérintése, megcsókolása, mely által üdvözülés vagy csodálatos gyógyulás reményét kapják. Gyertyák, szentképek, díszes hordozók, egyházi gazdagság kellékei.

  Tanok:
  Táltos egyház: A vezető bizonyságtétele, hogy csak az általa hirdetett út az egyedüli üdvözítő, aki másképp gondolkodik az ostoba, nem tanul, nem fejlődik, félre van vezetve. Csak az ő követői az igaz magyar emberek, a valódi tudás birtokosai. CSak őket segítik a szentek , Jézus és az Isten.

  Katolikus Egyház: A vezető bizonyságtétele arról, hogy csak az adott egyház keretein belül van lehetőség az üdvözülésre. Aki nem Jézus útját követi az elkárhozik, de aki követi, annak bérelt helye van a mennyországban.

  Táltos Egyház:
  Csak Kovács Magyar András az egyetlen jelenleg a földön, aki képes a szentek szellemével közvetlen kapcsolatba lépni. A hívő és Isten között ott kell, hogy álljon Kovács Magyar András.

  Katolikus Egyház:
  Az egyszerű hívő nem képes Istennel valódi kapcsolatba lépni, csak a pap az, aki a Misék alatt megvalósítja az átlényegülést. A papi közreműködés az egyházon belül szükséges. A vallás gyakorlása pap nélkül nem lehetséges. A hívő és Isten között ott kell álljon a pap.

  Jutalom:

  Táltos Egyház:
  Ha Kovács Magyar Andrást követed, akkor kapcsolatba léphetsz a szentekkel és rajtuk keresztül Istennel. Csak a szentek közbenjárásával, meghatározott „szolgálati út” betartásával foglalkozik Jézus is és Isten is az emberekkel.
  Ha megteszed a megfelelő lépéseket, hiszel Kovács Magyar Andrásnak, megteszed az általa előírt lépéseket, kifizeted a lakásmérést, az ő embereivel, az ő hasznára elengeded a szellemeket magadról és a lakásodból (ezt rajtuk kívül a világon senki más nem tudja megtenni), kifizeted a szent utak önköltségének 2-3-szorosát és buzgón hirdeted az ott megtapasztalt tömegpszichózis hatásait, akkor Isten meggyógyít. Vagy, megajándékoz gyermekáldással, megsegít a vizsgán, jobban fog menni a vállalkozásod stb.

  Katolikus Egyház:
  A papság közvetítésével, vagy a szentekhez való imádkozással, alázattal, részesülhetsz a szent ereklyéken keresztül a szentek gyógyító erejében és halálod után a mennyországba kerülsz. Feltétel: feltétlen hit a Katolikus egyház tanaiban, részvétel a szertartásokon, egyházi adó megfizetése, az egyház anyagi támogatása adakozással, karitatív munkával.

  Büntetés:
  Táltos Egyház:
  Ha kilépsz Kovács Magyar András csapatából, megszakad a kapcsolatod Istennel, elveszted gyógyító képességeidet, elárulod a magyar szellemcsaládot, nem születhetsz le többé magyarnak.

  Katolikus Egyház: ha nem követed a katolikus egyház tanait Jézus tanításáról, akkor tisztítótűz, pokol, stb.

  Tévedhetetlenség:

  Táltos Egyház: Az egyház vezetője Kovács Magyar András tévedhetetlen, mert neki közvetlen kapcsolata van a szentek szellemeivel, Jézussal és egyszer már az Istennel is beszélt.

  Katolikus Egyház: Az egyház vezetője a Pápa tévedhetetlen, mert ő a Pápa.

  Főbb ünnepek:

  Minden Táltos Egyházi ünnep, megtalálható vagy megtalálható volt a Katolikus Egyházi ünnepkörében is.
  Van néhány nap eltérés és némi tartalmi különbség, de az alapok ugyan azok.

  Időrendben:
  1. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
  Mondanivalója megegyezik a katolikus gyertyaszentelővel, azzal a különbséggel, hogy Kovács Magyar András fantáziája kiegészítette egy mesével. E szerint az első gyertyát maga Jézus szentelte halála és fénnyé válása után a még élő Máriának segítségként, majd ezt közkívánatra feleség, Magdala kedvéért később megismétli.
  Valószínűleg fogalma sincs róla, hogy a Katolikus Egyházban eredetileg Mária megtisztulásának ünnepe ez a nap. A hagyomány szerint ez az a zsidó ünnep, amikor a szülő nő megtisztul, vagyis a Mózesi törvények értelmében gyermekét Jézust bemutatja a templomban.
  1092-ben sorolták be a kötelező ünnepek közé és ezt az indokot találták ki hozzá.
  Valójában egy pogány római rítus „keresztényesítéséről” van szó.
  Nem véletlen, hogy épp februárban van. A rómaiak ugyanis ekkor Februus, ill. Pluto tiszteletére fáklyás felvonulásokat rendeztek és vesszővel igyekeztek egymásból kiűzni a gonoszt, azaz megtisztítani. (Máig élő maradványa ennek pl. hazánkban a busójárás.)
  Ennek ellentételeként a keresztények gyertyás körmeneteket rendeztek és Mária megtisztulásának nevezték az ünnepet. A gyertyát pedig Jézus jelképének.
  Ebből alakult ki Európában a 12. században a gyertyaszentelés szokása, engedve és felhasználva a nép babonás hiedelmeit. De lényeg, hogy gyertyaszentelés és szentelt gyertya Jézus halálát követő 1000 évig nem létezett. Ha a Katolikus Egyház nem hozza létre, akkor Kovács Magyar Andrásnak eszébe sem jut olyan mese, amelyben Jézus gyertyát szentel. Kérdés vajon miért kellett volna Jézusnak ilyen bonyolult módon segítenie Máriának és Magdalának? Nem lett volna elég, ha egyszerűen csak vigyáz rájuk isteni hatalmával?

  2. Gyümölcsoltó Boldogasszony.
  Mondanivalója megegyezik a katolikus ünnepével, Mária fogantatásának ünnepe.
  Kovács Magyar András csupán egy bájos mesét fűz ehhez is, saját szellemi kapcsolatát bizonygatva. E szerint ezen a napon Máriának délutáni szunyókálása közben megjelenik Isten és az Istenanya valamint Jézus fényalakban és innen tudja meg, hogy várandós.
  Ez nem más, mint a katolikus Angyali Üdvözlet modern, saját ideológia rendszerébe való átfogalmazása.
  Az ünnepet 624-ben vezette be a Katolikus Egyház, addig senki sem foglalkozott azzal, mikor fogant Mária. Ekkor tették Jézus születését december 25-re, (a téli napforduló pogány ünnepe helyett) és innen számoltak vissza 9 hónapot, ezért került március 25-re.

  3. Húsvét
  A Katolikus Egyház Jézus halálát és feltámadását ünnepli.
  Kovács Magyar András Jézus halálát egy napra teszi születése napjával, azaz december 21-re. Továbbá szerinte Jézus nem támadott fel, hanem fénnyé vált. Halálát sem ünnepli. Így visszatér ahhoz az ősi hagyományhoz, amiért a katolikus ősegyház is erre a napra tette ezt az ünnepét. A katolikus kereszténység előtti korok egyik legnagyobb ünnepe a természet tavaszi ébredése, a megújulás ünnepe volt. Ezt eleveníti fel Kovács Magyar András ezzel az ünneppel és egészíti ki

  4. Szent György nap.
  A mondavilág ihlette katolikus ünnep, melyet a modern kutatások eredményei alapján töröltek.
  Kovács Magyar András szerint a gonosz legyőzésének ünnepe. Szent György alakja mesebeli hősiessége beleillik fantáziavilágába, így a népi hagyományokat, természeti megfigyeléseket és babonákat összeötvözve egy a magyarságot és a férfiasságot hangsúlyozó ünnepet alkotott meg.
  A Szent György napot és a Nagyboldogasszony napot ingyenes rendezvénynek hirdeti, ezzel ellentételezve a pénzéhségét és kapzsiságát felvetőket. Valójában mindkét nap olyan időben van, amikor az emberek szívesen mennek a természetbe, és ha valamilyen esemény is várható, akkor nagyobb valószínűséggel vesznek részt rajta. Ez a két ünnep toborzási és adománygyűjtési lehetőség Kovács Magyar Andrásnak.

  Szent Iván napja:
  Kovács Magyar András nem sorolja a „szent Ünnepek” körébe. Valószínűleg azért, mert jó bevételi forrásként nem akarta kihagyni az ünnepek sorából, de az ünnepek számát tekintve ragaszkodott a misztikus 7-es számhoz.
  Katolikus jelentése Keresztelő Szent János születésnapja. Az 5. századtól kezdve ünneplik.
  Bevezetését az a nyilvánvaló tény tette szükségessé, hogy a pogány vallásból kiirthatatlan nyári napforduló ünnepet keresztényesíteni kellett.
  Ezt Kovács Magyar András változtatás nélkül veszi át a Katolikus Egyháztól.

  5. Nagyboldogasszony napja
  Katolikus Egyházban Mária mennybemenetele. A legrégibb Mária-ünnep, az 5. vagy a 6. században keletkezett. Bevezetésére feltétlen szüksége volt az ősegyháznak, mert így tudta a korábbi vallásokban nagy súllyal szereplő női Istenalakot helyettesíteni a keresztény női eszménnyel. Az alázatos, sorsa ellen nem lázadó, a férfiuralmat teljes egészében elfogadó szexuálisan alávetett nő eszményét.
  Kovács Magyar András ügyesen áttette ezt az Istenanya ünnepének. Alapvető tana az Isten Atyai és Anyai kettőssége. Felhasználja István király napjának közelségét és az ő intézkedését, mellyel ezt a napot ünneppé tette. Ügyesen kombinálja a magyarság eszméje iránti érzékenységet az emberek lelkében, és azt, hogy a megtéveszthető emberek többsége az idősebb korosztály nőtagjai. Ennek a rétegnek az érzékenységére tud a leginkább hatni, mert ők rendelkeznek, többségében frissnyugdíjas koruk miatt szabadidővel, és bennük a legnagyobb a vágy arra, hogy még életükben megtapasztaljanak valami „szentségeset”. A leginkább befolyásolhatók, mert a leginkább elnyomott és megnyomorítottjai az előző rendszernek. Nekik hízeleg leginkább egy Istennő tiszteletét mutató, látszatcsodákkal manipuláló prédikátor.
  Ha valaki végignézi ezt az ünnepet, olyan érzése támad, mintha egy katolikus körmeneten lenne. Szent szobor mutogatása. Felvonulás szent lobogók és gyertyák között, a kiválasztottak a vállukon viszik a szoborereklyét, melynél a hívők sorban állnak, hogy megérinthessék.
  Szentbeszéd, megszentelt kenyér és bor elfogyasztása. Mindez az egyházi vezető vezetésével.

  6. Fogolyszabadító Boldogasszony napja
  Kovács Magyar Andrásnak valószínűleg fogalma sincs az ünnep eredetéről, ezért ő a fogolyszabadítás szóösszetételt a lelki és szellemi terhektől való megszabadulás napjaként értelmezi. Szerinte ez az egyetlen nap az évben, amikor ha Szűz Mária is úgy akarja, akkor Kovács Magyar András képessé válik a démoni megszállottságtól való megszabadításra. Csak ezen a napon tud segíteni a skizofrén embereknek rajta keresztül a Szűz Mária.
  A katolikus ünnep eredete a 12. században van.
  Ekkor alapítják meg a fogolyszabadító rendet, melynek feladata a mór hadifogságba került spanyolok kiváltása volt. A Katolikus Egyház Maria de Mercde nunupata azaz Fogolykiváltó Szűz Mária ünnepe néven vezette be a rend tiszteletére.

  7. Karácsony
  Jézus születése napja a Katolikus Egyházban és a Táltos Egyházban is, azzal a különbséggel, hogy a katolikus ünneprendben december 25-e, míg a Táltos Egyházban december 21-e.

  Szentek csodatételei:

  Katolikus Egyház:
  Egészen a középkor végéig erősen épít a kiemelkedő tetteket végrehajtó és a saját ideológiája érdekében tevékenykedő emberek példamutatására. Az erre a célra alkalmas emberek életét ideológiai céljainak megfelelően kiszínezi, hozzátesz, a kialakuló legendákat támogatja és beépíti. Összemossa a mélyen hívő emberek vak bizalmának, pszichés befolyásoltságának következtében megtörtént valós gyógyulásokat és látomásokat más, a képzelet szülte vagy gyakran szándékosan kitalált történetekkel. Ennek hatására megszületik a szentek kultusza.

  Táltos Egyház:
  Kovács Magyar András is felfedezi a szentekben rejlő lehetőségeket, így saját képzeletvilágának alátámasztására használja fel a már ismert katolikus szenteket. Azokat a csodákat és jelenéseket, melyeket be tud illeszteni saját rendszerébe felhasználja, a többiről nem vesz tudomást. Valós csodáknak mutat be olyan legendákat, melyek kitalált volta már a katolikus hívők előtt is elfogadott tény.
  Komplex mesevilágot épít fel saját esősen hiányos történelmi és egyháztörténeti ismereteiből. A hiányzó részeket képzelgésekkel egészíti ki, így gyakran ellentmondásba is keveredik önmagával.
  Lásd a Táltos Egyház bibliáját, a saját maga által írt A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyvét. Ennek ismeretét minden hívőtől elvárja. Várható, hogy néhány év múlva olyan szentségi tulajdonságokat is kap majd a könyv, mint a Biblia. Talán megérintése is gyógyító erővel fog rendelkezni, így sokkal lelkesebben fogják vásárolni a hívők. Ez nem vicc. Hegedűs Mária már beszélt arról, hogy neki a könyv világít a sötétben.

  Jelenések:
  Katolikus Egyház: Jézus, Mária és a Szentek elvileg bárki előtt megjelenhetnek, de érdekes módon valódi bizonyított és elfogadott esetek annál kevésbé fordulnak elő, minél közelebb vagyunk időben a jelenhez.

  Táltos Egyház: A szentek szellemei szintén képesek megjelenni, de ezt csakis és kizárólag szent helyen, szent időben és egy szent ember – aki jelenleg kizárólag Kovács Magyar András lehet – jelenlétében teszik meg. E három tényező együtt pedig csak akkor fordul együtt elő, amikor az Kovács Magyar Andrásnak valamilyen formában anyagi vagy erkölcsi hasznot hoz. Miért nem veszik észre a hívők, hogy ez ellent mond Kovács Magyar András azon kijelentésének, hogy a szentek állandóan dolgoznak, folyamatosan járják a világot és a kórházakat és gyógyítanak, segítenek az embereknek, mert nagyon sokan kérik a segítségüket.

  Ereklyék:
  Katolikus Egyház:
  A végtelen számosságú szentnek és gyógyító hatásúnak hirdetett ereklyét és azok imádatát nem kell bemutatni. Pénzért bármilyen csodatárgy megkapható, elég egy tárgyat hozzáérinteni egy szentnek kikiáltott másikhoz és az is szenté válhat. Pénzen akár bűnbocsánatot is lehetett vásárolni.

  Táltos Egyház:
  Kovács Magyar András szintén hisz a tárgyak csodatévő erejében. Elfogadja a Katolikus Egyház legendáiból ismert különleges erejű ereklyék közül azokat, melyek beilleszthetők a saját gondolatvilágába. Ezekről meséket talál ki, melyeket szintén a szentek üzeneteiként terjeszt. Ezek nagy része szerintük ma már azért nem működik, mert a gonosz „róma” felkutatta és megsemmisítette vagy elrejtette őket. Szerinte így járt Jézus keresztje és az eredeti Szent Korona is, melyet Jézusnak Isten adományozott . A mai korona ennek másolata, melyeken már néhány változtatást is tettek a huncut ellenségei a magyaroknak. A maival két kép kivételével azonos koronát Jézus 20 éves korában kapta Istenatyjától és Istenanyjától.
  Elég okos Istenek voltak, hiszen előre rátették a 12 szellemtestvér néhány, több száz évvel későbbi leszületéskori képét és nevét.

  A Táltos Egyház jelenleg két különleges tárggyal rendelkezik, mindkettő Kovács Magyar András tulajdona. Az egyik egy szobor, mely a montserrati Fekete Madonna szobor másolata, és elmondása szerint rendelkezik az eredeti szobor csodás tulajdonságával. Aki Nagyboldogasszony napján természetesen a Táltos Szertartás keretében megérinti, az áldásban részesül, teljesül egy kívánsága, illetve különleges képessége a szobornak, hogy a megérintő asszonyok nagyobb valószínűséggel szülnek ikreket.
  További különlegessége a szobor eredetijének, hogy Kovács Magyar András jelenlegi felesége, aki egy korábbi életében Mária Magdolna volt, ezen szobor előtt imádkozott, minek hatására a szobor különleges fényt árasztott magából. A másik tárgy a szintén Kovács Magyar András tulajdonát képező „Táltos-bot”.

  A fentieken kívül még sok egyéb katolikus ideológiából ismert jelenség is beépült Kovács Magyar András hitvilágába. Beszél étel és italszaporítási esetekről, megszentelt ételekről, stb. melyekben természetesen szintén csak azoknak lehet részük, akik megfelelő anyagi ellenszolgátatással ezt megvásárolták.

  Ezek alapján bátran mondhatom, hogy Kovács Magyar András nem tett mást, mint, hogy a katolikus egyház ideológiáját és külsőségeit egy modernebb környezetbe átültetve saját anyagi hasznára felhasználta.

  Azonban egyháza valószínűleg nem lesz hosszú életű, mert egyetlen mozgatórugója Kovács Magyar András. Az ő egyéni vonzerejére, rábeszélő és lódító képességére épül. Ezt a szerepet sem gyermekei, sem munkatársai nem fogják tudni átvenni. Két fia nem alkalmas erre a feladatra, a munkatársai között pedig sosem lehet olyan, aki fel tudná venni vele a versenyt, mert ők előbb utóbb csalódnak benne és elhagyják, vagy maga üldözi el, mint lehetséges konkurenciát. A maradék kiszolgálói kellően ostobák ahhoz, hogy önálló gondolatuk legyen. Ők egyetlen embert sem vonzanának be ebbe a meglehetősen átlátszó célzatú és primitív gondolatvilágú egyházba.

  Az egyetlen különbség, hogy a Táltos Egyháznak még nincs önálló temploma, de gondolom ami késik, az nem múlik. Ha Kovács Magyar András kellő anyagi hasznot talál egy templom üzemeltetésében, akkor biztosan épít majd egyet.

  Tisztelt Kovácsrajongók, gondolkozzanak már el csak egy picinykét.

  Tanu

 5. Valaki kérdezze meg az Andrást.Miért mütette meg a gerinc sérvét és mért nem mondja meg vagy nincs olyan tanitványa akiben bizik.Ja igaza van Máténak.TÁLTOS NEM LEHET AKÁR KI AZ IGY SZÜLETIK.Ha többet akartok tudni a táltosokrólne az Andrást kérdezzétek.Az András egszer azt mondta.Hiába tanitok meg száz embert kerékpározni ha nem adok nekik kerékpárt.igaz elméletben már tudnak üdv. QXY.

 6. Kedves QXY!

  Általában nem vagyok Kovács András pártján, igaz ellene sem. Csak az igazságot szeretem.
  Ezért most azt kell mondanom, hogy a gerincsérv ügyben hiányosak az ismereteid.
  Erről maga Kovács beszélt egy előadásán. Elmondta, hogy a legalsó csigolyáinál volt a sérv, amit nem lehet csontkovácsolással kimozgatni, mert ezek össze vannak csontosodva. Azt is elmondja mikor tanít, hogy van olyan eset, amikor az orvosokra van szükség. Nem tud mindent ő sem meggyógyítani.
  De sok mindent tud, amit az orvosok nem.
  Csontkovácsolás tekintetében több tanítványában megbízik, Béci is, Csabi is és a fia is rendszeresen kezelik.
  Más dolog, hogy a gerince sokszor fáj, – nem véletlen.
  Ahogy a saját tanítványa írja: „Madarat tolláról, embert barátjáról, derék embert derékfájásáról”?
  Bár ez nem túl jó példa, mert gerince csak a gerinces embernek fájhat.
  Szóval nem nagyon csípem Kovácsot, de az tény, hogy a csontkovácsoláshoz nagyon ért. Ettől még neki fájhat a gerince. Épp ezért a legjobb lenne, ha ő is a mellett maradna, amihez ért, és nem tömné tele a fejét az embereknek iszonyatos butaságokkal a történelemről, Istenről és a “szentjeiről”.

 7. Köszönöm Timi a felvilágositást igazad van.Tudod én is szerettem az Andrást voltam is az oktatásán.Sok érdekeset mondott.De rájöttem a harmadik órán hogy amit tudni akarok azt nem az andrás mondja meg nekem. igy tovább léptem,és elmondtam az Andrásnak ki a táltos és hogy is születik ja meg ott voltam egy esetnél.Elöadás-egy hölgy elájult.egy perc körben álták a NAGYOK.két perc semmi.még mindig semmi erre valaki oda lépett és a mutató ujjával odanyult és csoda-a hölgy felkelt.Mitörtént? kérdezte.A NAGYOK meg álltak és néztek na ez az az eset amikor léptem. üdv QXY.

 8. Döbbenetes Kovács honlapján a legújabban kitett beszéde.
  Látszik, hogy teljesen el van szállva magától. Saját magát dicsőíti és isteníti. Már Istennek is ő akarja megszabni milyen legyen. Ha valakinek van némi agya az csak döbbenten hallgathatja Kovács önimádatát és hataloméhes és öntömjénező szövegét.
  Közli, hogy Isten segítsége NEM JÁR MINDENKINEK!!!
  HOGY CSAK NEKI VAN JOGA GYÓGYÍTÓ ERŐT ADNI AZ EMBEREKNEK ÉS AKI ELHAGYJA ŐT, attól VISSZAVEHETI AZ ERŐT. MERT Ő VALÓDI TESTVÉRE A SZENTEKNEK ÉS CSAK RAJTA KERESZTÜL JUTHAT A PÓRNÉP VELÜK KAPCSOLATBA.
  Annyira kell neki a hívő és lábai elé boruló tanítvány, hogy már hízelgéssel is meg akarja tartani.
  Utal arra, hogy csak az igazi hűséges és kedves tanítványai kapják meg a kiváltságokat.
  Ez egyszerűen aljas trükk és undorító amit csinál. Persze akinek ennyi esze van kövesse és istenítse, csak mindez mögött még egyszerű pénzimádat is van és szerencsétlen hívőit becsapva szedi el a pénzüket.
  Az is kiderült legújabb agymenéséből, hogy már nem csak az itt-ragadt vagy itt-tartott szellemeknek kell segíteni az átkelésben, hanem mindenkinek.
  Ez lesz a következő “NAGY BIZNISZE”.
  Minden halott embert csak ő vagy a tanítványai tudnak átsegíteni. Már nem elég az emberekhez vagy a lakásokhoz tapadt szellemek visszaengedéséért kapott pénz. Ezen túl minden halálból le akarja szedni a sápját?
  Esetleg mindenkinek több száz évre visszamenően ajánlott lesz visszaengedni a rokonai szellemét?

 9. Sziasztok !

  Én azt gondolom, hogy amit András csinál az egyetemes tudás. Mindneki számára elérhető aki hittel bír és tiszta lélekkel fordul Isten felé. Két éve meghalt anyám. Tudtam, hogy nem mehetett el mert hirtelen halt meg. Azt meg tudtam állapítani ingával, hogy itt ragadt de elengedni nem tudtam mert nem kaptam meg rá az engedélyt a Mindenhatótól. Időközben elolvastam Máté Imre : Yotengrit ( 1 -4 ) könyveit és volt szerencsém az íróval is találkoznom személyesen. Egy alkalommal aztán amikor megint “érdeklődtem” inga segítségével segíthetek-e anyám szellemének átjutni a másik oldalra, igen választ kaptam. El sem akartam hinni. Szerintem a befelé tekintés és a spirituális fejlődés eredményeként juthat az ember Isten közelébe és olyan ismeretek birtokába melyek a materialista gondolkodásmóddal nem magyarázhatóak meg. Ezen ismeretek nem embertől valók és nem emberek mondják meg ki és mit tehet. Az Isteni erő és gondolatok Istentől valók s mindazok akik akarják Isten törvényeit megtapasztalhatják mindenzt.

  Isten áldja Magyarországot és Népét !

  üdvözlettel : Soós Zoltán

 10. Kedves Zoltán!

  Azt írja:”Én azt gondolom, hogy amit András csinál az egyetemes tudás.”

  Kérem, hogy írja meg mely ismeretre gondol.
  Minden ismeretét amely igaz is Kovács másoktól tanulta. Legfeljebb az az erénye, hogy képes volt rendszerbe foglalni. Ezért ha valaki végigcsinálja az összes általa megadott módszert, akkor a sok kezelés közül nagyon valószínű , hogy valamelyik hatásos lesz az illetőnél. Az is igaz, hogy elő tudja úgy adni, hogy az a sajátjának tűnjön és hatásos körítést tesz mellé, amivel hat az emberekre.

  De ez nagyon jó, mert sok ismeretet tud így átadni. Egészen addig jó, amíg a gyógyító technikákat tanítja és gyakorolja.

  Viszont ezért tudja mellé ugyanúgy eladni az ostobaságait is. Ezek az ostobaságok azért kellenek, hogy minél több pénzt tudjon kiszedni az emberekből, minél kisebb munkával.
  Ha van némi gondolkodóképessége, olvassa el http://www.taltos.eoldal.hu – n található cikkeket.
  Ott tények vannak leírva melyek bizonyítják, hogy Kovács állítólagos szellemi üzenetei egyértelműen ostoba képzeletének szüleményei.

  Ami az ön édesanyja szellemét illeti komolyan gondolja, hogy nem tudnak átmenni azok az emberek akik hirtelen hallnak meg?
  Ha mindaz igaz lenne, amit Kovács a szellemekről állít, akkor már rég kihalt volna a Föld, mert az elmúlt 4-5000 év alatt, majdnem az összes szellem halt legalább egyszer hirtelen halált, vagy volt olyan szerette, aki itt tathatta. Így majdnem minden szellemnek itt kellett volna rekednie, mivel ugye minden időben csak néhány szent szellem és az ők megbízottjai tudnak nekik segíteni.
  Az ön esetében arról lehet szó, hogy hatottak Kovács befolyásoló mondatai és azért tudatalattija nem engedte meg először, hogy segítsen édesanyjának. A Yotengrit olvasásának hatására egy a Kovácsénál szabadabb és korlátlanabb Istentudattal ismerkedett meg, ezért már nem akadályozták a Kovács által önbe ültetett félelmek és tudatalattija megengedte a “szellemelengedést”.
  Egyébként ha ezt nem Kovács irodájával oldatta meg 10 000 Ft-ért, akkor javaslom, hogy ezzel ne dicsekedjen Kovácsnak vagy az embereinek, mert rögtön kiátkozzák a magyar szellemcsaládból, mert erre ugye csak Kovács és négy másik embere kapott engedélyt Szűz Máriától. Aki ugyanis nem tartja be Kovács játékszabályait, attól ugye Kovács visszaveheti a gyógyító erőt és rosszabb esetben az illető nem születhet le többé magyarnak. Erről nemrég beszélt is Kovács, meghallgathatja a honlapjára kitett “szentbeszédek” között.

  Kérem gondolkodjon!
  Marcsi

 11. Tudjátok, van Andrásnak egy meséje ami pont ide illő:
  No, gondolom mindenki értette miről van szó. És tudjátok az az érdekes hogy Andrást soha nem hallottam gyűlölettel beszélni senkiről és semmiről sem az iskolában, sem a zarándokutakon, hanem mindig szeretettel beszél az emberekről! Ahogy nyilatkozol valakiről az téged minősit. Ahogy ti nyilatkoztatok róla az titeket minősit. Anyám mindig arra tanitott hogy ha egy embert sokan mocskolnak,szidnak, abban az emberben van valami különleges amiért sokan irigylik és ez igy is van.

 12. No es itt van András meséje,ami sajnos nem jelent meg az előbbi kommentemben: Találkozott egyszer a Táltos és az ördög. Az ördög elhatározta hogy valami rosszra kényszeriti a Táltost, rávette hát egy furcsa játékra, amelynek lényege az volt, hogy ki tud csúnyábbat mondani a másikról. Kezdte az ördög: ” te disznó”. Folytatta a Táltos:”te szent”. Az ördög felháborodott, hiszen azt várta, hogy a Táltos otrombaságokat fog a fejéhez vágni, bemocskolva ezzel saját tisztaságát. A Táltos azonban csak mosolygott a gonosz dühén: “tudod ördög – mondta – egy disznó az ő tisztátalan szemén keresztül midenkit disznónak lát, a szent viszont az ő szent szemével mindenkiben a jót keresi, mindenkiben a szentet látja.”

 13. Kedves Delinke!

  Magyarországon a legtöbbet szidott emberek szerintem Hitler, Sztálin és Rákosi volt, illetve jelen korunkban Gyurcsány! Rájuk is vonatkozik édesanyád tanítása?

  Az általánosítás sosem jelent semmit. Azok csak üres szavak. Mindig lehet ellenpéldát mondani.

  Az, hogy te nem hallod meg Kovács beszédében a gyűlöletet, az uszítást, a félelemkeltést, a hallgatók önteltségére ható behízelgést, az nem jelenti azt, hogy nincs ott. Csak azt jelenti, hogy te még becsapható vagy. Kovács mézes-mázas mondatokba csomagolja, hogy észre se vedd.

  Hallgasd végig figyelmesen még néhányszor azt a szöveget, amit Kovács mond pl. a Jasna Gora-i szent úton. Kint van a honlapján.
  Egyértelműen kimondja, hogy ő kapott a szentektől felhatalmazást arra, hogy gyógyító erőt adjon, és arra is kapott felhatalmazást, hogy visszavegye azoktól, akik ő szerinte nem méltók rá.
  Ez ügye ha belegondolsz azt jelenti, hogy eldöntheti ki a vétkes és megbüntetheti. Márpedig az ítélkezés joga csak Istené. Aki ezt Istentől el akarja venni, az a sátán. – ha innen nézem.
  Ha csak emberi szinten nézem, akkor egyszerűen hatalmat akar a hívek felett, akik félnek, hogy nem felelnek meg az ő elvárásainak, azok úgy viselkednek ahogy ő akarja.

  Te valószínű nem hallottad amikor Kovács Bistucz Józsiról, vagy Kercselics Imréről, Tóth Tiborról kijelentette, hogy elárulták az Istent, a magyarságot, ezért a magyar szentek kitiltották őket a magyar szellemcsaládból és soha többet nem születhetnek le magyarnak. A bűnük csupán annyi volt, hogy úgy döntöttek, nem Kovács rendelőjében dolgoznak tovább, hanem sajátot nyitnak és ott használják tovább a Kovácstól megtanult ismereteket. Vagyis nem Kovácsnak adják le fizetésük több mint felét. Kovács leárulózta őket így rontotta hitelüket puszta anyagi érdekből.
  Nyugodtan próbáld ki és kérdezz rá Kovácsnál mi a véleménye bármely más tisztes magyar emberről, aki nem az ő nevét rebegi el minden gyógyításakor hálaimában.
  Többször kijelentette, hogy csak az ő rendelőjében vannak jelen a szentek, minden más gyógyító csak a saját erejét használja ezért nem tökéletes gyógyító. Bezzeg , akik neki adják le a sápot azokat segíti az Isten és a szentek.

  Elgondolkodtál-e már azon, hogy mit éreznél akkor, ha valaki arról jelentetne meg könyvet és azt hirdetné mondjuk, hogy kiderült, hogy egy másik népet szült meg Isten, hogy rendet rakjanak itt a földön.
  Mit éreznél, ha azt vernék a fejedbe, hogy te csak teremtett ember vagy, míg van egy népcsoport, akik feletted állnak, mert ők Isten szerelemből született gyermekei.
  Ezt nagyon jó hallgatni, ha épp a te népedről mondják, de próbáltad már a többi ember fülével meghallgatni ezt?
  Így hízelgi be Kovács a fejedbe a gyűlöletet. Te többnek érezheted magad, mert te Isten kiválasztott, megszült gyermekének az utóda vagy, míg a többi csak teremtett selejt, akiket meg kell javítani. A többiek pedig azért fognak utálni téged, mert te elhiszed ezt.
  Belegondoltál már abba, milyen szívvel hallgatja ezt egy román, egy német, egy bolgár, stb. ember?
  Mi ez, ha nem gyűlöletkeltés? Csak nagyon ügyesen csinálja. Nem ismerős neked ez valahonnan történelmi tanulmányaidból:
  “Mi vagyunk a kiválasztott nép” “Mi vagyunk a kiválasztott faj”

  Nem vetted a fáradságot, hogy elolvasd azokat a tényeket, amiben Kovács egyértelműen hazudik? (www.taltos.eoldal.hu)
  Könnyű üres frázisokat puffogtatni, de nem ártana gondolkodni is.

  Nem voltál még akkor a közelében amikor 1500 -2000 Ft/dl -ért árulta a cseppjeit és úgy vitték mint a cukrot? Amikor órákig beszélt arról, hogy ezek micsoda gyógyító erővel bírnak, mert drága felesége, a Mária Magdala reinkanáció ezt az égiektől kapott tudással készítette? magyar Ildikó még külön tanfolyamokat is tartott belőle, hogy melyik csepp milyen betegségekre jó és hogyan kell használni.
  Nem láttad azt a KÉk Fény adást, amelyben szemrebbenés nélkül hazudta, hogy ő ingyen adta ezeket a cseppeket és sosem mondta róluk, hogy gyógyító erejük van. Ezt a riportot ma is megnézheted az Mtv honlapján.

  De persze szerinted ez csak minket minősít, akik mindezt végig hallgatták, látták és mertek közben gondolkodni.

  A mi hibánk, hogy halljuk a hamis szót, a hazug állításokat és tudjuk a tényeket.

  Ismerem az általad írt mesét, csakhogy ez eredetileg nemzetközi tanmese. Több nép tanításaiban megtalálható. Már Kovács előtt is olvasható volt buddhista, taoista, stb. formában is.
  Ha figyelmesen hallgatod Kovács tanítását, megtalálhatod azokat az előre beépített gondolatokat, amik azt biztosítják, hogy jobb embernek, hűségesnek érezd magad, ha kitartasz mellette, és úgy érezd utolsó, sehonnai ostoba ember vagy, ha nem hiszed el mindazt amit tanít.
  Nagyon tud manipulálni.

 14. Gerinccsatorna szükületem és ülöideggyulladásom van.Kétszer voltam Martin Ferencnél ki nagyon jo szándékkal masszirozott de azota a ballábam is ell zsibbadt.Mit csináljak?

 15. Ha orvosi segítséget nem találsz, próbáld meg Csontos Vilinél, vagy Bistucz Józsinál.

 16. Az biztos,hogy András tud valamit és,hogy különleges erők segítik őt minden munkájában.Én is szorgosan jártam a tanfolyamokra időt és pénzt nemkímélve,azthittem,majd hű embere lehetek,amikor a meglátásaim és érzéseim másokat súgtak.Nagyon fontos szerepet játszik itt a pénz azthiszem.MInden,csak arról szól,mindenből ízelítőt ad,de tökéletesen nemtanítja meg,mert nem is lehet egy kurzus alatt,de lehet jövőre meg utána meg utána, lényeg,hogy vidd a pénzt!Idén én is szerettem volna újra járni,de állítólag duplájába kerül a kurz.Szerintem sok ártatlan jóhiszemű ember félrevezetése ez,és megkérdőjelezem a segítő erők eredetét is,valóban Istentől származik?Tudom nemvagyok tökéletes,húsvér ember vagyok,vannak hibáim és ezeket beislátom,Isten nagyon jól ismer engem,ki,ha ő nem?Tanulni mentem Andráshoz és csontkovácsolni szerettem volna az embereket és nem haszonlesésből,de ez a tisztességes embernek ugylátszik nemadatik meg?!!!A Biblia Jelenések könyvében említi – ´´És vegyétek az élet vizét Ingyen!´´

 17. Kedves szkeptikusok!

  Ismerje meg Kovács – Magyar András gyógyító módszerét!

  A http://www.taltos7.hu lapunkon a Gyógyítás menüpontban tekintse meg
  Kovács – Magyar András általános tájékoztatóját, cikkeit, filmjeit a gyógyítási módszerével, egészség-megőrzéssel, betegség-megelőzéssel, földsugárzásokkal kapcsolatban. Tekintse meg a cikkekben található videókat!

  A Gyógyítás menüpontban találhatók a következő cikkek:

  Földalatti vízerek – Láthatatlan földsugárzások
  Gerincbetegségek gyógyítása – Gyógyítási rendszerünk
  Stressz betegség – Daganatos, rákos betegségek
  Milyen betegséget okoznak a gerincelváltozások?
  A bennünk rejlő energiák – Energiáink megőrzésének titkai

  A http://www.taltos7.hu lapunk Táltos menüpontjában Kovács – Magyar Andrásról, gyógyító körútjairól, nyilvános gyógyításairól, televíziós szerepléseiről kap tájékoztatást. Tekintse meg Kovács – Magyar András filmjeinek részleteit a DVD menüpontban, könyveinek bemutatóit a Könyv menüpontban.

  Tekintse meg Kovács – Magyar András cikkeit a szellemekkel, szellemvilággal kapcsolatban a http://www.szellemvilag.hu című lapunk Fogalmak menüpontjában. E lapunk Szellem – elengedés című menüpontjában olvashat a szellemek túlvilágra történő átsegítéséről. A Szent helyek menüpontban bemutatjuk a magyarországi szakrális szent helyeket. A Szent utak menüpontban zarándokútjainkról szóló kisfilmjeinket tekintheti meg.

  Sok tanulságos cikket olvashat a csodálatos gyógyulásokkal kapcsolatban
  a http://www.csodalatosgyogyulasok.hu című lapunkon.

  Lapjaink főoldalán a legfrissebb cikkek láthatóak, a régebbi cikkek a menüpontokon belül archiválódnak. Ezeket visszamenőleg is megtekintheti a menüponton belül, a lap középső részén található lapszámlálókra (1-2-3 ..) kattintva.

 18. Hiszek a reinkarnációban. És abban is hiszek hogy minden gondolatunkra, tettünkre, reagál az élet előbb-utóbb (de inkább utóbb). Ha kihasználja az embereket, meg fogja kapni a megfelelő nagyságú büntetést az élettől. Vagy még ebben az életében vagy a következők valamelyikében. Ha pedig valóban hasznára van az embereknek tudásával, akkor meg a jutalmat. De ennek elbírálását én a “föntiekre” bízom :-)

 19. Kedves Nyitottszem!

  Ezek a Honlapok egyáltalán nem hitelesek.
  Ezek Kovács saját fizetett reklámjai.
  Csak azok az események kerülnek ki, amelyek Kovácsot dicsőítik.
  Ha valaki sikertelen gyógyulását írja meg Kovácsnak, azt leidíótázzák, és meg sem jelenhet a honlapján. A fórumokat először cenzúrázta a honlapján, majd az összes fórumot törölte, amikor rájött, hogy oda nem csak a talpnyalói írhatnak.

  De amint látom te Kovács tanítvány vagy, vagy olyan ember, aki neki dolgozik.

  Meg lehet ismerni őket onnan, hogy nincsenek egyáltalán saját gondolataik, nem is mernek semmit önállóan leírni, csak a Kovács által jóváhagyott és az ő honlapján megjelenő szövegeket tudják minden más helyre bemásolni.
  A általad beírt szöveget szó szerint láttam már több fórumon.
  Elég primitív módszer.

  Ezen kívül a különböző videómegosztó portálokat is telenyomják Kovácsot dicsőítő videókkal, de a kommentezést ott s letiltják, nehogy értelmes gondolatokat is hozzá lehessen fűzni.

  Naná, mert egyetlen Kovács-rajongónak sincs annyi esze, hogy értelmes válaszokat tudjon adni a felmerült kérdésekre és kritikákra.
  Tapasztalatom szerint olyan ostobák, hogy ha az orruk alá tennénk egy fehér kendőt, ők akkor is azt mondanák rá, hogy piros, csak mert Kovács azt mondta.

 20. Bettina írását annyiban egészíteném ki, hogy a 3 honlapja közül az egyiken még van fórum “elvileg” de tényleg csak elvileg.Mert kizárólag előzetes moderálás után kerülnek ki oda az írások. Természetesen kizárólag a hízelgő írásokat teszik ki.A negatív vélemények megjelenéséről szó sem lehet!
  Már ha egyáltalán ír oda valaki….mert jóideje senki más nem ír oda csak Lizike, Isu álnéven :DD

  Bemásolnék egy írást amit egy Perczel Mihály nevű történelem tanár mesélt el, amikor kimoderálták a Táltos fórumról (akkor még nem volt bevezetve a cenzúra)

  írta: pmihaly 2007-05-19 19:17:44

  Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

  Egy érdekes esetet osztok meg Önökkel.
  Szomorúan látom, hogy Kovács Magyar András könyvét egyre több helyen reklámozzák és árulják.
  Ezért, amikor egy újabb fórumon zengtek róla dicshimnuszt, korábbi cikkemet bemásoltam oda is, hogy az olvasók figyelmét felhívjam a benne található nyilvánvaló ellentmondásokra és valótlan állításokra.
  A reakciókat nem részletezem.

  Az érdekesség egészen más.

  Egyik válaszomba beírtam egy hivatkozást, melynek tartalma igaz, de nem túl hízelgő Kovács Magyar Andrásnak.
  Nos, néhány óra múlva megdöbbenve tapasztaltam, hogy a korábban beküldött és leellenőrzött link már nem a megfelelő helyre mutat.
  Ennek oka az volt, hogy a Tisztelt Moderátor belenyúlt a hozzászólásomba és az utolsó karaktert letörölte a hivatkozásból.
  Így értelmetlen és némileg nevetséges is lett a beírásom.
  Ez az eljárás tisztességtelen, etikátlan és megvetendő.
  Természetesen egy következő hozzászólásomban szóvá tettem és újra beírtam a linket, most már tartalmával együtt. Ennek az lett a következménye, hogy minden beírásomat és egy másik hozzászólóét is, aki egyetértett velem, azonnal törölték.
  Ezen kívül a moderátor egy burkolt felszólítást intézett a felhasználókhoz, hogy erre a fórumra csak olyan hozzászólásokat fogadnak, amik egyetértenek a Táltos egészség honlap tartalmával.
  Tisztelt Szabó Renáta Táltos Fórum Moderátor!
  Úgy érzem megérdemli, hogy “etikus eljárásának és becsületességének” jutalmául a nevét itt is megemlítsük.
  Célszerűnek tartanám azonban a Fórum elnevezést megváltoztatni, mert annak nem az a jelentése, hogy csak bólogató hozzászólásokat fogadunk.
  Azt azonban nem árt ha tudják, hogy ez hiteltelenné teszi az összes többi cikket is. Ha senki más nem írhat a fórumra, csak az aki pozitív módon nyilatkozik, akkor nagyon is valószínű, hogy az összes gyógyulásos eset és minden más eredményük is csak kitaláció.

  Mély tisztelettel: Perczel Mihály

 21. Kedves Reno!

  Ez a Lizike vagy Isu vagy bárki legyen is, tipikus táltos tanítvány. Ő se tud egyetlen saját gondolatot kinyögni magából. Hozzászólásnak nevezett bemásolásai nem mások mint Kovács honlapján megjelent cikkek részleteinek átmásolásai.

 22. Tetszenek a vélemények, az egész tanításának a sovinizmus az alapja. A tanítása tele van elentmondásokkal. A technika jó és mukodik de ahoz nem kell táltosnak lenni a szeretet az egész lényege. Az egyik tv riportjában azt állítja, Jézus azt mondta tanítványainak nevigyetek az útra semmit magatokkal csak a pálcátokat, butaság mert még akkor a foldsugárzások nem voltak ilyen károsak foleg nem a hartman ami talán nem is létezett. Van egy kétezer oldalas bibliám amiben a kovetkezo áll: a betegeket gyogyítsátok meg a halottakat támasszátok fel a leprásokat tisztítsátok meg a gonoszt uzzétek ki. Ossze hívta tanítványait és hatalmat adott nekik, hogy gyógyítsanak. De figyelmeztette oket ingyen kaptátok ingyen is adjátok / mint Kovács András/ ne vigyetek se tarisznyát se két ruhát se sarut se botot, akkor mivel mérték a hartmant és a víz eret 20000 ft-ért? Sok hamis próféta fellép és sokakat tévedésbe ejtenek. Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni és nagy jelekt és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék ha lehet még a választottakat is. Eredeti biblia. Minden táltos talpnyaló onbizalomhiányban szenved azért nem mernek saját útra térni. A hartmant kézzel pálcával kimérem anélkul hogy egy eloadáson lettem volna szóval 100% pontosan ugyanúgy a vízeret a csontkovácsoláshoz szuletett adottság kell ugyanúgy mint a méréshez. Már sok emberen segítettem anélkul, hogy Isteníteném magam és méghozzá ingyen. A legtobb be illene a táltos csodás gyógyulások kozé amelyik néha nevetséges. Elnézést a vesszok hiányáért kulfoldrol írok.

 23. Üdv. mindenkinek!

  Először nekem is furcsák voltak András módszerei, de amikor 14 éves voltam meggyőzött. 11éves korom óta focizom 13 éves koromban egy nagyon csúnya rúgást kaptam a térdemre. Orvostól orvosig jártunk, se a műtét előtt, se a műtét után nem gyógyult meg a térdem. Nem bírta el a súlyom, lehajolni nem tudtam. Iszonyatos szúró fájdalmat éreztem akárhányszor csak kicsit is terhelni próbáltam. Aztán jött a megoldás, Kovács András. 3 energia kezelésen voltam és 2 csontkovácsoláson, innentől kezdve, 2 napra rá már újra futó edzéseket végeztem igazán minimális fájdalmakkal. Másfél hét múlva már a többiekkel edzettem. Most 17 éves vagyok és azóta is heti 5 edzésem van és minden hétvégén meccs. Lekopogom, a térdemnek semmi baja. Nem tudom ezt elégszer megköszönni.
  Ezek után elmentünk Hortobágyra, és amit ott láttunk, azt egyszerűen nem akartam elhinni. Több ezer ember megy át mezítláb a 800°C-kos parázson úgy h 1! ember sem szenvedett égési sérülést. Biztosan vannak akik ezt is megtudják magyarázni, de én most abban hiszek amit láttam. Elképesztő… Nem is mondom tovább, mert aki nem látta saját szemével élőben, vagy nem élte át akkor ezt nem értheti. Szerintem egy 17 éves “gyereknél” elég nehéz elfogultságról beszélni, de én ezek után hiszek András módszereiben.

 24. Kedves MMM!

  Kovács gyógyító képességeit nem vitatja senki.
  Csak azt a magyarázatot, amit mellé tesz. Az energiakezelést és a csontkovácsolást sokan használják Magyarországon és sokan érnek el jó eredményeket. Az nem igaz, amit Kovács mond, hogy ezt ő tudja a világon a legjobban, és az ő rendelőjében vannak csak jelen a szentek, mert ő a testvérük.
  Az a baj, hogy mindenki mást lenéz és igyekszik minden más gyógyító hitelét lerontani, hogy önmagát dicsőítse.
  Az nem igaz, hogy a szent szellemek üzeneteit csak ő tudja meghallani, mert csak ő van közülük, (meg a felesége) jelenleg leszületve a Földön. Az visszataszító, hogy nem képes senkinek sem önzetlenül segíteni, csak ha neki is haszna van belőle. Az a visszataszító, hogy a vagyona alapján értékeli az embereket. Csak az számít neki embernek, aki “tehetős”.
  Nem igaz az, hogy senki nem ég meg az általa szervezett tüzönjáráson. Én is voltam egyszer a hortobágyi ünnepén. Én is át tudtam menni a tüzön, pedig nem hittem el egyetlen mondatát sem, amit ott összehordott a szentekről. Egyszerűen csak rá tudtam hangolódni az eseményre.
  Ugyanaz a pszichés folyamat, amit már népek másra használnak. Például a jógik mindenféle lyukasztgatásra, vagy lebegésre.
  Amikor én voltam, hallottam, hogy sok tanítvány megégett. Egy kislány pedig szörnyen sírt, mert nagyon megégett a lába. Én a lökött szüleit szídtam magamban, akiknek ennyi eszük volt. Egy igazi vezető meg tudja akadályozni az ilyeneket, mert idejében észrevenné, hogy a következő átmenő nincs még felkészülve, és nem engedné átmenni.
  De Kovács cirkuszi attrakciót csinál belőle ezért nem ő, hanem az embereit kénytelen odaállítani, hogy minél hamarabb lemenjen a produkció. Amikor én voltam, három tűznél folyt egyszerre a tüzönjárás.

  És ezek nem Kovács módszerei. A táltos masszázs minden fogása a Yumeiho masszázsból való. Az energiakezelést és az ingázást Lajos Atyától tanulta, a szellemműtétet Csontos Vilmostól. Minden technikáját mástól vett át, ami dícséretes lenne, ha utána nem kezdené el szídni és lekicsinyelni korábbi tanítóit és nem a saját találmányának adná el a technikákat.

 25. Kedves elöttem szólók !
  Érdeklődve olvastam a hozzászólásokat és azt kell mondanom, hogy, pro és kontra mind a két oldalnak igaza van valamilyen színten. De én inkább a pozítiv dolgokat emelném ki. Andrást 15 éves korom óta ismerem( egy középiskolai kollégiumban laktunk, utána egy Főiskolára jártunl , ő két évvel fölöttem.)Utána egyszer találkoztunk a 90-es évek elején ,közepén.
  Egy biztos, hogy már ifjú korában is karizmatikus egyéniség volt. Ha később valamikor valahol a médiában hírt hallottam a tevékenységéről, akkor érdeklődéssel figyeltem, később olyan híreket is hallottam, amik hallatán azt gondoltam, hogy vagy nagyon tud valamit vagy megbolondult, aztán valamivel később én is elindultam a spiritualitás fejlődés útján, és egyszer egy, olyan helyzetbe kerültem saját párkapcsolatommal kapcsolatosan, hogy teljesen egyértelműen szellem elengedésre volt szükségünk , hajnalban azonnal rákerestem a neten, megtaláltam a központ telefonszámát és mivel hosszú hétvége volt ,szerdán megkaptam a négy ember közül a hozzám legközelebb eső telefonszámát aki pár nap múlva fogadott.(10000,-Ft-t kért, többre számítottunk) pontos és hiteles ! igaznak bizonyuló, a mi megérzésünknek(azt igazoló)megfelelő információt kaptunk a szellemről anélkül, hogy egy szót is szóltunk volna róla. Iván nagyonkedves szimpatikus volt. Ezután igaz,hogy még több hónap eltelt mire teljesen megoldodott a probléma, de e nélkül esély sem lett volna rá ,mert mint számomra elötte kiderült 3 évig hiába való kűzdelem volt.Azóta rendszeresen meg-megnézem a honlapjaikat meg számos más ezoterikus lapot. Az ellene felhozott vádpontokról: lehet hogy túlságosan ünnepelteti magát,lehet hogy nem kevés pénzt kér a szolgáltatásaiért( a különböző ezoterikus csatornák szerin igen is a megfelelő ellenszolgáltatást megkell kérni, illetve meg kell fizetni. És biztos, hogy hogy nem csak a pénzről szól a dolog mert amikor a tágabb családban egy dolog kapcsán felmerült bennem ,hogy hasonló dolog lehet a háttérben, egy telefonos méréssel Kazareczki Iván megállapította , hogy nem rá van szükség, mondhatta volna, hogy menjünk el, vagy, hogy kijön és akkor fizethettünk volna. Úgy hogy azt gondolom, hogy nem tévedhetetlen András de nem én akarom megítélni a negatívumait.
  Az pedig, hogy másoktól szedi össze valaki a tudását és azt estleg tovább is fejleszti vagy összekapcsolja őket az szerintem nem von le semmit a dolog értékéből. Táltos iskolába nem járok és jártam, én nem akarok rá annyi pénzt szánni, de azt gondolom hogy aki elvégzi tudatosabb a világ nem látható dolgait jobban megértő emberré válik , és csak az előnyére válik.

 26. Üdv! Sajnos végigröhögtem az egészet, pedig még az elején – ’95 körül elvégeztem a “Táltos” hét tanfolyamát. Akkor még nem voltak ilyen párducbőr kacagányai, és indiánrojtos ingei. Aránylag elfogadható volt az egész, a földsugárzást, és a hartmann hálót pedig megtapasztaltuk. A regressziós buli szintén felejthetetlen élmény volt, a zárásként tartott parázsonjárással együtt. Valamikor 2002 körül kezdett “megőrülni”. Akkortól tapasztalható lett a pénz – mint aranyborjú – imádata. minden egyre drágább lett. Otthagyták a legjobb tanítványai, felfedezettjei. Lenyúlta – jobban mondva beházasodott – a 300 milliós kastélyba, és Majkával idétlenkedett az RTL-en. Ma már nevetségessé vált a mindenünnen szellemet űző hülyeségeivel – persze jó lóvé van abban is.
  Kár érte. Lehetett volna egy jó életmód, egy természetközeli kultúra megteremtője. Voltak különleges képességei, tényleg süketek hallottak a kezétől és tanúja voltam számtalan gyógyulásnak. Ma már szerintem elvesztette a képességeit. Azért, mert vagyont, nagy vagyont akart. Neki meg is lett, de azzal eldobta, illetve elcserélte arra az Istenadta tehetségét.
  Mára egy bohóc lett. Igaz nem piros orrú, lisztes képű, hanem párducmintás. Mint Győzike, a Zebrás cuccaival. Egy szint.

 27. Egy lényeges tény: Kovács András csontrakó technikája a yumeiho masszázs, melyet Dr Nehéz Judittól tanult, miután ő azt 1990 után lengyelországi útján megismerve behozta Magyarországra. Próbáljátok megkeresni a nagy táltos anyagai között ezt az infót. nem fog sikerülni.

 28. Érdekes részeket olvastam itt is. De sok adatot ismerek. Anatole Hongrois letölthető regénye az Atlantiszi tudás is sok ezotórikus témát ad közre. A sándorfalvi nett oldalon is közölt nagyon érdekes írást a Tibeti halottas könyv irásairól a 8.szd-ból. De nagyon sok hasonló írása, műve is fellelhető ebben a témában amiről senki sem tesz említést. Mint természet gyógyász is sokat gyógyít embereken, sokat lehet olvasni a netten erről is, de a táltosok nem is vesznek tudomást csak a saját ténykedésükről. Anatole nem csak művész, táltos erővel is rendelkezik. Mint az egyik beteg is megírta, napokig érezte a gyógyitó erejét a nyakánál, pedig nem is ért hozzá. Micsoda energia lehet Anatole Hongrois testében ha erre is képes. Amit tudok, rendszeresen gyógyit embereket, pénz és minden anyagi érdek nélkül, ez az igazi gyógyitó.

 29. Részt vettem néhány kezelésen a táltos rendelőben. A kezelések jók a csontkovács és testmasszázs szinten. A szellem elengedés mindenkinek saját hite. Dicséretes a téma összefogása – ezt igy egy helyen más – mások ilyen szinten talán nem tudták még biztositani. Lehet ennek az ára a magas kezelési dijj – adózatlanul. Mindent egybe vetve érdemes lenne másoktól is egy ilyen központ létesitése, olcsóbban, mert gondolom a fővárosi iroda – rendelő bérlet nem ingyenes, az ott dolgozók bére s a rezsi is pénzbe kerül. A hókuszpók és maszlag duma a videókon, DVD-ken, táltos képzés már talán túl sok. Nem is szólva a kétes történelmi melléfogásokról. Ezt talán történész egyetemi tanárok érdemesre tarthatnák véleményezni. A hozzászólások valóban nagyon jó szinten vannak, hiszen hozzászólnak volt kollégák, tanitványok – benfentesek. Véleményem szerint az lenne az igazi gyógyitás, ha ezen személyek karöltve az eredeti tudásokat átadókkal, próbálnának meg ezen területet összefogni, s anyagilag elérhetővé tenni a szélesebb társadalomnak. Az egészséges konkurencia mindenütt használ.

 30. Azt szeretném megkérdezni,hogy valaki tudja-e Kovács Magyar András táltos telefonszámát,mert szükségem lenne rá,hogy beszélni tudjak vele? De nem a táltos központ száma.

 31. Tisztelettel köszöntök Mindenkit!
  Sokféle fórumon sok mindent olvastam hallottam,, mindig volt egy érzésem kérdésem,,,
  Miért használja a tudását anyagi javak szerzésére? A belsőm válaszolt is mindig de sosem hittem el,, aztán ráleltem Ö reá : http://www.youtube.com/watch?v=5EPoTZSpfzg
  Érdekes valahogy nem látok gazdagságot viszont érzem amit Andrásnál nem,,,
  Érdekes ,úgy tapasztaltam nincs szükség közvetítőre A Jó Istenhez,,,
  Akkor miért mondják ezek a befolyásolók h igen ök közvetítők?
  Miért próbálják a Jó Istent felhesználni holmi földi örömök szerzésére,mások kárára?
  Ha ö ingyen kapta miért kér érte pénzt? Ha ö szereti az embereket miért közösíti ki öket?
  Ha kapcsolatban áll a Jó Istennel miért nem tudja h amit csinál az nem Istentől való?
  Nem akarok szembeszegülni senkivel, de kérdem tisztelettel a tömeggyilkos egyháznak miért folytatja a hagyományait? S miért nem mondja azt: Emberek keressétek az Apokrif tekercseket! Túl sok a kérdés és a válasz mindig a gonoszt mutazja
  Hányadán állunk tulajdonképpen? Miért nem emliti sosem hogy emberek ne egyetek húst mert azzal a halált eszitek meg? Miért nincs tisztesség? Miért nincs Isten út követés? Mire ez a sok hazugság Istentelenség?
  Ámen

 32. Tisztelt Mindenki, aki azt hiszi, hogy vakítás, amit András csinál!

  Ha bármelyikőtöknek volt már olyan esete, amikor majdnem halálos baleset következtéből újjászületett, vagy egy daganatból vagy egy gyógyíthatatlan betegségből a saját erejéből és a hitéből kifolyólag önmagát meggyógyította, az ne vonja kétségbe, amit ez az ember állít! Vajon ült e valamelyikőtök a mellében 3×4 cm-es daganattal 6 olyan ember között, akik azt várták, hogy operálják már ki belőle a daganatot, és közben elgondolkozol az életeden és rájössz, hogy miért is alakult ki benned ez az elváltozás, és nem kell hogy megműtsenek, majd magad meggyógyítod!? Én megtettem magammal, és meggyógyultam, és mára már több mint 100 emberen segítettem!
  Ő is megtette!
  És higgyétek el, ez nem maga mutogatás, csak az igazán gyógyulni vágyó embereknek, akik nem hitetlenek saját magukkal szemben, segítség felajánlás!
  Aki nem akar élni velünk, az szedjen orvosságot és gondolj arra, mennyivel nagyobb erőnk van nekünk, mert mi orvosság nélkül gyógyulunk és a mellékhatása annyi, hogy boldogok vagyunk!

 33. 2012. a sátán éve.Három héten belül két mágus megnyitja atlantisz kapuját és megszületik a fény.December 21-re átjárja elárassza a földet.kérem azokat akik várják a fény megszületésést és rendelkeznek tudással nyissák ki a szivüket a fogadásra és segitsék enneka két mágusnak a tevákenységét, hogy ne érje őket támadás.Üdvözletem mindenkinek

 34. – Legyen hitetek szerint, Ki mint vet, úgy arat: ezek Jézus szavai. András energiával gyógyított meg 17-éve ESZKÖZ volt Ő az ÚR kezében. Tanulható minden ember számára. Struma műtétre voltam előjegyezve (erre nem került sor) Azóta is minden rendben van, de ehhez szükség volt a gondolkodásom, szemléletmódom változásához is, amit ugye más nem tehet meg helyettünk. (Pozitív gondolkodásmód, a rosszban is lásd meg a jót (Minden rosszban van valami jó) figyeld meg az üzenetét, a leckét, és okulj belőle. Irigységet, féltékenységet, gyűlöletet, bosszúvágyat, rosszindulatot ne ismerj, mert következménye van rád nézve, mert a mindennapi MÉRGET veszed be ezen érzésekkel, gondolatokkal, ami betegséget okoz. Csak azt tedd mással, amit magadnak is szeretnél! (Bumeráng effektusként működik) A ma élő ember talán lusta ahhoz, hogy a saját egészsége érdekében bármit is tegyen, de szabad akaratot kaptunk, senki nem bírálhat ezért senkit. Az ember saját életének a KOVÁCSA, milyen igaz ez. Nem magasztalom Andrást mivel nem értek vele egyet minden tantételében, (Szellemvilág, Szentekkel közösség) azonban lehet, hogy tapasztalat és valós információ hiányát bírom. Nem gondolom, hogy Ő lenne az egyetlen személy, aki mindenre képes, MINDEN EMBER KIVÁLTSÁGA EZ, de ne feledjük csak a SZERETET jegyében élve. Többre vagytok képesek mint ÉN, Isten a saját képmására teremtette az embert stb….Isten dicsőségét nem vitatom, minden pillanatomban Isten dicsőségére cselekszem. (tudatosan) Nem vagyok tökéletes, de törekszem az emberi írott és íratlan szabályok betartására, ill a BIBLIA UTMUTATÁSAI-nak követésére, amennyire emberileg lehetséges ez. Elfogadom a jelen helyzetet életem minden tekintetében, mert tudom, hogy én hívtam be a szituációkat az életembe tudatosan vagy tudattalan. Aki bírál, azt bírálni fogják, aki elfogad mindenkit olyannak amilyen, azt elfogadják. ..A Világot nem lehet megváltoztatni, de a saját Világunkat igen, és ez számít mert amint lent, úgy fent, amint bent, úgy kint…Mindenki sepregessen a saját háza körül…mit jelent…a szeretetet gyakorolja, család – közösség -l áncreakcióként fog működni, mert mindig lesz aki követ…a belső béke megteremtése által békés lesz a külső Világunk is. Cselekedjünk együtt, minden eddigi hozzászólót, és véleményének ezután hangot adó ember “igazát” elfogadom, de az igazság még nem valóság, intelligenciám, hitem és tapasztalatom szerint élek, és kérlek benneteket ne mérgezzétek magatokat, annál sokkal értékesebb a test – lélek – szellem harmóniája.
  ui.: BÉKÉT A VILÁGNAK!

 35. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Many thanks! ccecabfkabkf

 36. Kedves Uram !

  Reagálnék a nagyközönségét vonzó, példabeszédeire, aminek semmi köze a valósághoz, de hihető, inkább ehető hazugmány. Az ezotéria híres és ez a múltra is visszavezethető a kitalált alaptalan hazugságokról. A meséje amit állit Jézus és Mária magdolnáról egy nagy hazugság. Jézus sosem járt Erdélyben, sem a másik személy,
  akik terjesztették az igét, apostólai voltak. Ezek hitelten koholmányok.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.