Sopron.info.hu

Előző életek – Reinkarnáció

  2007 jan 12 / #ezo

Előző életek – ReinkarnációAz elmúlt hónapokban egyre többen keresnek fel azzal a kéréssel, hogy vigyem vissza őket előző életükbe, hogy lássák, kik voltak, mit csináltak, mit tettek, kivel és mikor és miért……?

Ezen kéréseket általában visszautasítom, és hát jogos a kérdésük, hogyha meg tudom tenni, miért nem teszem?  Ebben a cikkemben megpróbálok magyarázatot adni ezekre a kérdésekre:

Arról már sokszor beszéltünk, hogy jelen, sőt minden inkarnációnk lényege a tapasztalás. Ezen tapasztalásokat különböző szituációk megéléséből nyerjük. A lélek tapasztalni akar, megélni bizonyos élethelyzeteket, melyek különböző érzéseket váltanak ki. Ezen érzések megélése, befogadása, értelmezése, tudatos megértése, esetenként elengedése a feladatunk. Felismerni, hogy részei vagyunk egy tökéletes Isteni egységnek, többdimenziós világunkban. A lélek számtalan testbe, helyre, időben inkarnálódik. Természetesen az idő mint szó ezen értelemben relatív, de maradjunk az általunk elfogadott „ előző élet „ kifejezésnél.

A lényeg a tapasztalás és megélés. Ha előző életünkben bizonyos élethelyzeteket nem tudtunk tudatosan megélni, megérteni a miérteket, összefüggéseket, akkor ezen szituációk még feldolgozásra várnak következő inkarnációink során is.

Előző életek – ReinkarnációHajlamosak vagyunk ezek ismeretében minden problémánkat előző életben elkövetett tetteinkre fogni, ha csúnyán beszél velünk valaki, akkor azonnal arra a következésre jutunk, hogy biztosan valami rosszat tettem vele anno. Ezzel rögtön elhárítjuk magunktól a tapasztalás lényegét, és azt, hogy elemezzük ezen szituáció lényegét, és megértsük, hogy vajon mit kell tanulnunk belőle. Ilyenkor úgy mond „ átesünk a ló túloldalára „.

Közel 8 éve foglalkozom reinkarnációs utaztatással, végignéztem számos életem, és ha önéletrajzot kéne írnom, nyugodtan kezdhetném pár élettel korábbról, hogy összefüggő és érthető és átlátható legyen J

Végignéztem magam mint tigrissel küzdő bennszülött, mint római harcos a csatában, mint virágokat szedő kislány a mezőn, újraéltem számos halálomat ….stb.

Ha belegondolunk akkor megérthetjük, hogy ezen életeknek most nincs nagy jelentősége, / akkor és ott nagyon fontos volt /  de most az itt a fontos, és az, hogy megéljük amit ezen inkarnációnk során felvállaltunk.

Előző életek – ReinkarnációVannak azonban olyan félelmek, szituációk, melyek végigkísérik jelen életünket, rendszeresen megmutatják magukat, és nem tudjuk leküzdeni őket. Keressük az okokat, magyarázatokat, de hosszú évek során sem találjuk a megoldást. Ekkor beszélhetünk hozott problémáról, melynek gyökerei egy másik életünkben keresendők. Számos ilyen szituációval találkoztam már, melyet sikerült feloldani, de itt is nagyon fontos szerepe van annak, hogy a páciens megélje és megértse a miérteket, összefüggéseket. A kulcsszó az újraélés, tehát újra megéli azt az élethelyzetet, ami a blokkot kiváltotta belőle, és az utaztató segítségével feloldja azt. A továbbiakban már nem fognak jelentkezni ezen tünetek életében.

Elmesélek egy konkrét esetet: Megkeresett egy 30-as éveiben járó hölgy, aki férjével már nagyon szeretett volna gyereket, de az volt a gond, hogy a hölgy számára érthetetlen okokból kifolyólag utálta a gyerekeket. Félelem fogta el attól a gondolattól is, hogy gyermeket szüljön. Tudta, hogy ez nem normális érzés, vágyott a családra, de nem volt képes túltenni magát érzésein. Gyermekkorát illetően nem volt semmi olyan esemény, mely magyarázatot adott volna félelmeire. Ekkor célirányosan visszamentünk abba az életébe, ami összefügg ezen problémájával. Hangsúlyozom a célirányosan szót!!  Egyik életében férjének szült egy gyereket, majd a férje elhagyta őt, ekkor jött egy új kapcsolat, ott született még két gyermek, de ez a férfi is megcsalta, elhagyta, magára maradt gyermekeivel. Jött még egy kapcsolat, de ez sem ment zökkenőmentesen, újabb gyermekek születtek. Összesen hat gyermeke volt, és ő magára maradt velük. Gyermekei nem tisztelték benne az anyát, rengeteg keserűséget okoztak neki, pedig ő egész életét arra tette fel, hogy eltartsa családját. Idősebb korára gyermekei a haszon reményében otthonba adták, nem látogatták, nem törődtek vele, és utolsó éveit egyedül, szomorúan a négy fal között töltötte, míg nem megszakadt a szíve a fájdalomtól. Ezek után megérhetjük, hogy miért fél ebben az életében a gyermekáldástól. Miután újraéltük az életét, és megértettük a miérteket, feldolgozta, feloldotta ezen blokkokat, már megszűntek félelmei.

Előző életek – ReinkarnációEzzel a történettel remélem mindenki érti, hogy mi a különbség a célirányos, és az ”  ide – oda utazok mert kíváncsi vagyok „ utaztatás között. Megemlíteném továbbá, hogy a csapongó utazások számos veszélyt rejtenek magukban, mert az illető nem tudhatja, hogy éppen milyen szituációba keveredik, milyen érzések jönnek felszínre benne, akár az utaztatást követő napokban is, és ezek már kontrolálatlanok maradnak. Keresett meg már meg olyan hölgy is, akit utaztattak kíváncsiságból, és utána több hónapig járt hozzánk kezelésre, mire rendbejött.

Nagyon fontosnak tartom továbbá, hogy csak szakértő és számunkra hiteles utaztatót keressünk fel problémánkkal, mert ő tudni fogja, hogy mit tegyen minden esetben…..

Az utaztatás nem játék, és ismétlem csak abban az esetben érdemes megcsinálni, ha a probléma gyökerei ténylegesen egy másik életbe vezethetők vissza.

Próbáljuk meg tudatosan nézni életünket, értsük meg az összefüggéseket, éljük meg azt, ami van, és tanuljunk belőlük. Ne hárítsuk minden esetben előző életünkben elkövetett tettünkre a felelőséget, vagy arra, hogy mások mit tettek velünk, hanem tanuljunk mindenből, mi velünk történik. Ne feledjük: Mindig Minden Fejlődésünk Érdekében Történik.

Demuth János

http://www.ezoterikasopron.uw.hu/

A reinkarnációról

A reinkarnáció a lélek iskolája, jelentése újra testet öltés. A lélek vándorlását életen és halálon át lélekvándorlásnak vagy reinkarnációnak nevezzük. Az, hogy a halállal minden megszűnik, nem fedi a valóságot. A természetben olyan nincs, hogy valami csak úgy megszűnjön. Mint a természettudományok tanítják, “az anyag nem vész el csak átalakul.” Pontosan így van ez a reinkarnációban is. Az életfunkciók megszűnésével csak a fizikai lét szűnik meg, de a tudat, azaz a lélek tovább él.A tudat egy folytonosságot tesz lehetővé, amelynek segítségével a lélek az anyagi testekben való állandó vándorlása ellenére mindig ugyanaz marad. A lélek váltakozó testi burkokban gyűjti tapasztalatait itt a Földön. Mindezt azért teszi, hogy utána átlépjen egy olyan, anyaghoz nem fűződő állapotba, amelyben fel tudja dolgozni ezeket a tapasztalatokat, történéseket, hogy a következő életben már kisebb hibákat kövessen el önmaga ellen.A halál nem nemlét, hanem az életnek az ellentétes pólusa. A halál is egy állapot, egy kapu, ami a fizikai síkon lévőket (az élőket) elválasztja a másik síkon lévőktől (a holtaktól.)A földi világ és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól, csak a mi érzékelő képességünk mibenléte és határa. Ha elérjük a megfelelő fejlettségi szintet, akkor bepillanthatunk reinkarnációnk egy-egy állomásába. Mi egy túlvilági halált újjászületésnek nevezünk. A születés és halál végső soron ugyanaz az állapot, csak attól függ, honnan nézzük.Minden újjászületéssel egy tanulási lehetőséget kapunk, hogy tudatosabbá váljunk.

ő célunk az egységhez való eljutás. A lélek útja a tanulási út, ami a tökéletességhez, vagyis az önzetlenséghez vezet. Ez a hosszú út sok apró lépésből, sok tévedésből, sok helyesbítésből és tapasztalásból áll. Az életekbe való újjászületésből nem indulunk mindannyian egy tudatszintről. Egy életpálya ugyanis az azt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. Az ember minden inkanációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. Ez az új testetöltés alkalmával megszerzett tudás és a mostani létben tapasztalt tudás és képesség összessége. Minden ember feladata és problémája annak a fejlettségi fokozatnak felel meg, amelyen éppen akkor van.Fő célunk az egységhez való eljutás. A lélek útja a tanulási út, ami a tökéletességhez, vagyis az önzetlenséghez vezet. Ez a hosszú út sok apró lépésből, sok tévedésből, sok helyesbítésből és tapasztalásból áll. Az életekbe való újjászületésből nem indulunk mindannyian egy tudatszintről. Egy életpálya ugyanis az azt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. Az ember minden inkanációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. Ez az új testetöltés alkalmával megszerzett tudás és a mostani létben tapasztalt tudás és képesség összessége. Minden ember feladata és problémája annak a fejlettségi fokozatnak felel meg, amelyen éppen akkor van.Fő célunk az egységhez való eljutás. A lélek útja a tanulási út, ami a tökéletességhez, vagyis az önzetlenséghez vezet. Ez a hosszú út sok apró lépésből, sok tévedésből, sok helyesbítésből és tapasztalásból áll. Az életekbe való újjászületésből nem indulunk mindannyian egy tudatszintről. Egy életpálya ugyanis az azt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. Az ember minden inkanációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. Ez az új testetöltés alkalmával megszerzett tudás és a mostani létben tapasztalt tudás és képesség összessége. Minden ember feladata és problémája annak a fejlettségi fokozatnak felel meg, amelyen éppen akkor van.Csak a már megszerzett dolgokat tudjuk feleleveníteni. Bízzuk hát magunkat a sorsra, és csak azzal dolgozzunk, amink van. Ne áhítozzunk olyan dolgokra, amelyek a mostani fejlettségi szintünk fölött állnak. Azzal nem tudunk dolgozni, amink nincs vagy nem is volt, akár az előző inkarnációnkban. Senki sem kerülhet olyan kiváltságos helyzetbe, hogy korábbi inkarnációjával megismerkedjen, ha annak még nem jött el az ideje. A gyerekek kb. 5 éves korukig pillanthatnak be előző inkarnációjukba, de a szülők tiltása hamarabb is kiolthatja ezt az állapotot. Van egy bizonyos valami, ahol mindenkinek időtől függetlenül be van táplálva a jelen, a múlt és a jövő minden eseménye, ez az Akasha krónika vagy Akasha lemez. Ritkán fordul elő, hogy valaki engedélyt kapjon az Akasha krónikában való olvasásra (pl. Nostradamus.) Ha bepillantást nyer, akkor feltárulhat előtte minden, a saját és a mások sorsa és akár még a saját előző életei is. Itt arra is választ kaphat, ami az előző testetöltések alkalmával történt. Még betegségek okát is megtalálhatja, legyen az pszichikai vagy testi. A reinkarnáció egy tanulási folyamat, a lélek iskolája. Mindenkinek jogában áll a reinkarnációban hinni vagy nem hinni, de tisztában kell lenni azzal, hogy a reinkarnáció törvénye összhangban áll univerzumunk törvényével.

http://www.pranana/