Sopron.info.hu

90 éves a soproni Hűségkapu ( +archív filmhíradó )

  2018 okt 24 / #hírek

A soproni történelmi népszavazás emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1922. évi XXIX. törvénycikk 2. paragrafusában az országgyűlés elrendelte, hogy a népszavazás emlékét, egy „ a történelmi esemény jelentőségéhez méltó emlékművel”  örökítsék meg. A megrendelt Hűségkapu Kisfaludy-Stróbl Zsigmond szobrászművész és Hikisch Rudolf műépítész alkotása, amely 1928-ban készült el és került felavatásra az ősi várostorony ( Tűztorony ) átjárója felett. Ez az emlékmű, mint Sopron városának hűségét kifejező alkotás az idén ünnepli 90-ik évfordulóját, így mi röviden megemlékezünk róla. 

Soproni Hűségkapu / fotó: cyberpress.hu archívum

A ma is szépen karbantartott emlékművön ( kapun ) látható szoborcsoport középpontjában Hungaria alakja látható – a fején a magyar Szentkoronával – aki ülve fogadja a német és a magyar anyanyelvű soproni polgárok hódolatát illetve magához gyűjti Sopron hűséges fiait. Hungária jobb kezénél a város címere van, míg baljánál a magyar címer látható. Hungaria Magyarországot jelképezi és a szoborcsoport alakjai kifejezésre juttatják a soproni magyar és német ajkúak, a különféle vallásúak hűséges ragaszkodását a magyar hazához.

Soproni Hűségkapu / fotó: cyberpress.hu archívum

 

Az akkor igen népszerű  Soproni Hírlap pedig így számolt be az eseményről:

1928. október 14-én hűvös vasárnap, nemzeti zászlók lengtek a házakon. Tizenkét óra tájban zugó éljenzés! A miniszterelnök és kísérete, illetve a városi tanács tagjai a tűztorony elé érnek és elfoglalják helyeiket. A díszemelvényen gróf Bethlen István miniszterelnök mellett látható volt: Klebesberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszter, Herrmann Miksa kereskedelmi miniszter, Zsitvay Tibor, az országgyűlés elnöke, Széchenyi Bertalan a felsőház elnöke.

 

A korabeli országos filmhíradó pedig így: 

forrás: filmhiradokonline.hu

 

Az akkor avatásra került emlékmű előtt népes közönség várta a hivatalos ceremóniát, amelyen Thurner Mihály polgármester és a városi tanács tagjai, valamint a díszmagyarba öltözött Simon Elemér főispán is részt vett, míg a Stornó-ház elé felépített pódiumon a díszközgyűlés vendégei és a népszavazáson részt vett környékbeli települések képviselői foglaltak helyet. Az ünnepségen jelen voltak az alkotók is, így Kisfaludy-Stróbl Zsigmond szobrászművész és Hikisch Rudolf műépítész. Az emlékmű felavatása egyébként egy ünnepi díszközgyűlés keretében történt, melyet Simon Elemér főispán nyitott meg. A díszközgyűlés keretében Bethlen István miniszterelnök átvette a honatyáktól a díszpolgári címet tanúsító oklevelét is.

Sopron akkori polgármestere ( akit manapság joggal nevezhetünk városunk egyik jelentős történelmi személyiségének is ) akkori beszéde is fennmaradt ( hála az akkori krónikásoknak ) így egy idézetet is mutatunk belőle:

„A mögöttem magasba nyúló ősi torony a történeti múlt homályától a jelen kor világosságáig öreg szemmel sokat látott. Ha vászonra vethetné meglátásait, eleven képekben tárulna elénk Sopron dicső múltja. Itt áll az öreg torony, mint a történet igaz, szavahihető, rendíthetetlen tanuja; áll azon az alapon, amelyet még a római legionáriusok raktak le. Lábát az árpádok harcosai ruházták, köntösét Mátyás iparművészei szabták, és süvegét a barokk mesterektől vette.”

 

Sopron város egyik “legendás” polgármesterének szobra ma, nem a Hűségkaputól pár méterre, a Városháza bejárata előtt található. / fotó: Leczovics Zsolt – cyberpress.hu archívum


%d blogger ezt szereti: