Sopron.info.hu

50 éves a faipari felsőoktatás

  2007 szept 03 / #helyi

50 éves a faipari felsőoktatásSzécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Sopronba kerülése után többször próbálkoztak önálló faipari képzés indításával. Az ’50-es években a fejlődő magyar faiparnak égető szüksége volt jól képzett, innovatív mérnökökre. Az áttörés az 1957-es évben történt, amikor elindulhatott a faipari mérnökképzés. Alapításában nagy érdemei voltak Magyar János és Pallai Nándor professzoroknak, valamint a Faipari Tudományos Egyesületnek is. 1962-ben a Faipari Mérnöki Kar létesítése tette lehetővé az Erdészeti és Faipari Egyetem megalapítását. A képzésnek nagy előnye volt, hogy a fát adó erdő szakértőivel, az erdész szakemberekkel együttműködve folyt a kutató- és oktatómunka.

A kar – eredményei alapján – hamarosan Európa- és világszerte ismertté vált. Sokoldalú, kiváló mérnökök kerültek ki Sopronból, akiknek szerepe nemcsak a fafeldolgozó iparban, hanem a hazai és külföldi mérnöktársadalomban is meghatározóvá vált. Mint egykori diákok, magukkal vitték a selmeci hagyományokat, a barátságot, a segítőkészséget és a szakma szeretetét. Az ötéves faipari mérnökképzés mellett hamarosan megindulhatott az üzemmérnöki szak, a levelező oktatás és a különböző szakmérnöki kurzusok is. A ’80-as években kezdődő, eleinte lassú, majd felgyorsuló társadalmi változásokkal a Faipari Mérnöki Kar sikeresen tartott lépést. 1984-ben megkezdődött a papíripari mérnökképzés, 1992-ben pedig a mérnöktanár és a szakoktató képzés. 1992-ben alapították az alkalmazott művészeti oktatást, belsőépítész és formatervező szakon, amely 2007-ben a tervezőgrafika szakkal egészült ki. 2002 óta gazdasági informatikusokat is képezünk a Faipari Mérnöki Karon, 2006-ban pedig ipari termék- és formatervező mérnöki szakot indítottunk. Mára tehát a képzési paletta különösen sokszínűvé vált, bizonyítva, hogy a kar képes a megújulásra, a fejlődésre.

A faipar oktatása azonban továbbra is központi jelentőségű maradt. A Faipari Mérnöki Kar 2007-ben ünnepli a hazai felsőfokú faipari szakképzés megindításának 50. évfordulóját. Az idei Ligno-Novum szakkiállítás és vásár előtti napokban, 2007. szeptember 3-án és 4-én, majd ennek folytatásaként a vásár ideje alatt a Faipari Mérnöki Kar nagyszabású rendezvénysorozattal kíván megemlékezni a jeles évfordulóról. Ennek részeként nemzetközi tudományos konferencia és több hazai szakmai program kerül megrendezésre, valamint a kar múltját, jelenlegi helyzetét, jövőjét bemutató rendezvényekkel, kiállításokkal várjuk az érdeklődőket.

A különböző programokról honlapunkon és a Faipar c. lapban adunk folyamatos tájékoztatást. Találkozzunk Önnel is szeptember elején Sopronban!

Prof. Dr. Molnár Sándor dékán