Sopron.info.hu

6. Drogmentes Magyarországért Maraton – szcientológia mindenkinek

  2007 ápr 28 / #helyi

A Drogmentes Magyarországért Maraton egy 42 napos
rendezvénysorozat, … Magyarországért mozgalmat 2002-ben hozták létre magyar
szcientológusok (!!!!!!!!!!!)

Újra elindult az immár 6. éve zajló Drogmentes Magyarországért Marton!
A futók április 21-én hagyták el a Fővárost, hogy 42 nap alatt, 310
települést érintve 2100 km megtételével hirdessék a drogmentességet és
hogy lehet tenni valamit ezzel kapcsolatban!
Hozzánk ÁPRILIS 29-én, vasárnap érkeznek!
A futáshoz Sopronban is lehet csatlakozni. A gyülekező 14:30-kor lesz a Papréten, ahol az első 300 érkező megkapja a Drogmentes Magyarországért Maraton pólót. A futás 15:00-kor indul és ezzel egy időben kezdődnek a programok a Sopron Plázánál! 16:00-kor Palcsó Tamás Megasztár koncertje lesz. A délután folyamán rajzverseny várja a gyermekeket, ingyenes quadozási és íjászkodási lehetőség pedig a mozgásra vágyókat. A Drogfelvilágosító sátorban egész nap hasznos információhoz juthatnak kicsik és nagyok egyaránt a drogokról!


Egy különös drogprogram: Terítés

Drogprevenció vallási tanokkal – így foglalhatnánk össze a Narconon Magyarország kiemelten közhasznú alapítvány tevékenységét. Az alapítvány több iskolában is tart felvilágosító-megelőző előadásokat, de gyakran sem a szülők, sem a tanárok nincsenek tisztában azzal, hogy ez alatt a Szcientológia Egyház tanításaival is ismerkednek a gyerekek.

"A guta majdnem megütött, amikor megtudtam, hogy toborozni akarnak az
iskolámban" – fakad ki egy veszprémi igazgatónő, amikor a helyi drogprevencióról kérdezem. Iskolájába (melynek nevét kérésére hallgatom el) többször is bejelentkezett a Narconon alapítvány, hogy "ingyenes" drogprevenciót tartana a felsős osztályokban. "A bili akkor borult ki, amikor egy ismerős védőnő felhívta a figyelmemet arra, hogy az alapítvány előadásai messzemenően nélkülöznek bármilyen akkreditált tudományos álláspontot, főként L. Ron Hubbard vallásalapító tanaira támaszkodnak" – magyarázta.

A veszprémi iskola a többihez képest azonban jól informáltnak számít; az a tény, hogy az alapítványt a Szcientológia Egyház hozta létre Magyarországon, és javarészt Hubbard tanait terjeszti, a legtöbbször homályban marad. Legfeljebb akkor derül fény tevékenységük mozgatóira, amikor a tanár vagy a szülő kezébe veszi a gyerekeknek adott szórólapokat. Ezekből ugyanis egyértelműen kiderül, hogy miről van szó.

A Narconon Magyarország Alapítvány a Szcientológia Egyház által alapított alapítványokkal (CCHR, ABLE, CRIMINON) nagyjából egy időben, 1997-ben jött létre "civil szervezetként", s egy év után megkapta a kiemelten közhasznú státust. Az amerikai gyökerű alapítvány a világ több olyan országában is megtalálható, ahol a Szcientológia Egyház térít. Magát a programot egy William Benitez nevű amerikai heroinfüggő elítélt hozta létre, miután "elolvasta L. Ron Hubbard amerikai író és humanitárius egyik könyvét".

A Narconon Magyarország Alapítvány honlapján (www.narconon.hu) több információt is találunk az alapítvány célkitűzéseiről, valamint "adatokat" arról, hogy milyen eredményesen dolgoznak a világon. Elsődleges célja nem kevesebb, mint "olyan drogmentes környezet" megteremtése, ahol "a drogfogyasztás minimális, a drogokkal kapcsolatos bűnözés már nem mérhető, az emberek a problémáikat megoldják és nem menekülnek a drogok homályos világába". További ambíciójuk, hogy a magyar állam akkreditálja és államilag finanszírozza programjukat, mely összevetve a világon ismert rehabilitációs és prevenciós mintákkal a maga nemében egyedülálló.

Az alapítvány fő profilja a drogprevenció és a rehabilitáció, de emellett aktívan részt vesz a Drogmentes Maraton megrendezésében, és "nemzetközi drogkonferenciákatszervez, ahol a meghívott előadók nagy része szintén a Szcientológia Egyházhoz vagy alapítványaihoz köthető.

Sikereiket olyan adatokkal illusztrálják, melyek komolyan elgondolkodtatják az e területen dolgozókat: legutóbbi televíziós szereplésük során például azt állították, hogy programjuk 70 százalékban eredményes, ami kiugró arány a világ legeredményesebbnek mondott drogrehabilitációs programjaival (melyek 30 százalékos hatékonysággal dolgoznak) összevetve. Ám míg a legtöbb drogrehabilitációs intézmény ellenőrizhető adatokkal dolgozik, addig a
Narconon-program hatásosságát maga az alapítvány adja meg, semmilyen visszakövethető adat nem áll az érdeklődő rendelkezésére.

A Narconon prevenciós, illetve rehabilitációs programja nagyrészt ismeretlen a magyar drogszakma előtt. Prevenciós programjukat elsősorban iskoláknak kínálják fel ingyenes szolgáltatásként, s ha az iskolaigazgató rábólint, az előadásra egy osztályfőnöki óra keretében kerül sor. Egyetlen szülő sem értesül közvetlenül arról, hogy min vesz részt a gyermeke. Az előadások jórészt, saját kútfőből merítenek, a hallgatósággal közölt információk nem tudományosan elfogadott tényekre támaszkodnak, hanem a Szcientológia Egyház által kiadott

"féltudományos",

államilag nem elfogadott ismertetőkre. A megkérdezett szociális munkások vagy drogprevenciós területen dolgozó szakemberek sem tudtak érdemben hozzászólni az Igazság a drogokról című szcientológus kiadvány tartalmához. Pontos eredményekre, klinikai vizsgálatokra ez a kiadvány sem támaszkodik, igazságtartalma annyiban merül ki, hogy a drog "rossz".

A megtartott előadás után minden esetben kérdőívet töltetnek ki a tanulókkal; ezek a program eredményességét firtatják, például: "Az előadás után akarsz-e drogozni?" A kitöltött kérdőívek után a tanulók személyes adatai a programot tartó, néha semmilyen akkreditált (szociális munkás, ápoló stb.) képzésben nem részesült előadó kezébe, s ily módon a Szcientológia Egyházhoz kerülhetnek.

Ezután a prevenciós program nagyban öszszekapcsolódik a Szcientológia Egyház vallási szolgáltatásaival: felajánlják a tanulóknak és természetesen az iskolának, hogy az egyház más, gyakran az üzleti és a magánszférában is "értékesített" tanfolyamain vegyenek részt, mint például az "út a boldogsághoz" vagy az "egyszer fent, egyszer lent" kurzuson, amikért már fizetni kell. (Erről részletesen lásd: "Simán átmegyek a falon", Magyar Narancs, 2006. május 18.) Ha a szülő nem figyel, hamar azon kaphatja magát, hogy gyermeke a Szcientológia Egyház "vallási szolgáltatásában" részesül – iskolai keretek között.

Az alapítvány a prevenció mellett drogrehabilitációt is végez Magyarországon, bár a programban részt vevők számát, illetve a felhasznált "anyagi eszközöket" firtató kérdéseinkre nem hajlandók választ adni. Az sem derül ki, hogy az általuk végzett, államilag nem elfogadott rehabilitáció milyen anyagi terheket ró az abban részt vevő kábítószerfüggőre. Programjukat népszerű szórakozóhelyeken terjesztik, például diszkókban, de szórólapjukkal nemrég a Kultiplexben is találkozhattunk. A Szcientológia Egyházat egyik anyag sem említi.

A rehabilitációs program eltér minden létező magyarországi drogrehabilitációs programtól. Fő állítása, hogy a drogok felemésztik a szervezetben található
összes vitamint, melyeket pótolni kell, illetve szükségszerű a lerakódott káros anyagok eltávolítása a szervezetből (futással és szaunázással). A programra jelentkező összes függő így ugyanazon eljárásban részesül, függetlenül az általa fogyasztott kábítószer típusától. Mindemellett a drogfüggő képet kaphat az "etikus életről", mely a szcientológus hitnek megfelelő viselkedésnormát jelenti, valamint részt vehet több olyan tanfolyamon, amik a "társadalomba való visszaintegrációt" készítik elő. A program fő komponense a Szcientológia Egyház által levédett tevékenység, úgynevezett "asszisztok" adása, amelyek fentebb hivatkozott korábbi cikkünk tanúsága alapján "kézrátételes", illetve figyelmi gyakorlatokként értendők.

"Ilyen erővel éjfélkor sót is dobálhatnának át a vállukon" – állítja Funk Sándor, a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának főorvosa, amikor a program hatásosságáról kérdezem. Elmondása szerint az ilyen típusú drogrehabilitáció komoly veszélyekkel járhat a drogfüggőre nézve, hiszen tudományos alapja nincs – azaz gyakorlatilag kuruzslásnak tekinthető. Dr. Rátz József, a Kék Pont drogkonzultációs központ vezetője osztja Funk véleményét, hozzátéve, hogy a Narconon Magyarország Alapítvány ilyesfajta tevékenysége
államilag nem elfogadott, s nincs az a honi hatóság, amely azt komolyan venné.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kábítószerügyi központjában még csak nem is hallottak
a Narconon Magyarország Alapítványról. Kérdésemre, hogy az alapítvány (és így a Szcientológia Egyház) kérelmezte-e, hogy legálisan, akkreditálva végezhessen elterelést, egyértelmű nem volt a válasz. A minisztérium az ilyen típusú programokban való részvételt senkinek sem ajánlja, a programot pedig nem támogatja.

Mindezek dacára az alapítvány kiemelten közhasznúként funkcionál, több száz magyar iskolában tartanak előadásokat évente, szóróanyagaik több ezer diákhoz jutnak el. A felkeresett iskolák nagy részét nem tájékoztatják a Szcientológia Egyházhoz fűződő viszonyukról. Igaz, az alapítvány központi irodát tart fent, szóróanyagokat nyomtat és terjeszt, valamint "rehabilitációt" folytat; az APEH 2005-ös adatai szerint azonban az 1 százalékos felajánlásból összesen 75 440 forintot kapott. Ez kevés mindehhez. Továbbá az iskolai prevenciók okán fölvethető: egy Magyarországon bejegyzett egyház végezhet-e mégoly burkolt
vallási tevékenységet állami intézményekben? A válasz kézenfekvő.

Kizárva
Kaliforniában 2005-ben a Szcientológia Egyház Narconon programját kizárták az iskolákból, mert a tagállami oktatási minisztérium által felkért vizsgálócsoport a programot többször is elmarasztalta. A testület szerint a gyermekeknek valótlanságokat állítanak, a "program tele van pontatlanságokkal, és nem tükrözi a tudományos és tényszerű ismereteket", "bizonyos tételeik félrevezetőek, mert túlzóak, vagy mert nem tesznek különbséget használat és abúzus között". A vizsgálat azért indult, mert a program során a gyerekek tudta nélkül a Szcientológia Egyház tételeit és módszereit mutatták be nekik. Kalifornián kívül
Oroszországban és Franciaországban is tilos ilyen irányú tevékenységet végezniük.


http://href.hu/x/25op

Üvöltve
Egy budaörsi iskolába járó tanuló édesanyja arra lett figyelmes, hogy gyermeke L. Ron Hubbard nevével jelzett munkafüzettel érkezett haza. Miután az anyuka kifaggatta gyermekét, kiderült, hogy igazgatói engedéllyel tartottak "tanulási képességet fejlesztő" képzést az iskolában. X. anyuka másnap üvöltve kérte számon az igazgatónőn, hogy miért engedte kiskorú gyermekéhez közel az ő írásos engedélye nélkül a Szcientológia Egyház tanait. Kiderült: az intézményvezetőnek fogalma sem volt arról, hogy az egyház akar előadásokat tartani az iskolában. A szülő jelezte az előadást tartó szcientológusoknak, hogy a legközelebbi ilyen előadás alkalmával kihívja a rendőrséget. Azóta az iskolában nincsenek "vallási"
előadások. (Az eset szereplői anonimitást kértek.)

Jászberényi Sándor

Magyar Narancs XIX. évf. 16. szám, 2007-04-19