Sopron.info.hu

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve

  2008 okt 15 / #programajánló

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve2008. október 16-18-án „A Föld Bolygó Nemzetközi Éve” és a Biblia Éve keretében a széles nagyközönség számára is érdekes rendezvény lesz a soproni Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban. A „Föld és Ég” című, nyilvános konferencián csütörtök és péntek este, szombat délelőtt földtudományi kutatók és teológiai tanárok 15 perces előadásokban érvelnek a tudomány és a vallás összeegyeztethetősége mellett. A rendezvény szombat délután akadémikusok és vallási elöljárók összegző beszélgetésével zárul.

Az Erdő Péter bíboros és Pálinkás József, azt MTA elnöke védnökségével, Sopron polgármestere és a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora támogatásával, a Duna Televízió és a Magyar Katolikus Rádió médiatámogatásával, több tudományos és közéleti intézmény és egyesület közreműködésével szervezett esemény témái:

 • a Föld keletkezése (Genezis), Földi katasztrófák (Jelenések könyve)
 • Tudomány-vallás-társadalom. Az összegző beszélgetésre római katolikus, református és evangélikus egyházi személyiségek (Bolberitz Pál, B. Szabó István, Krámer György) és akadémikusok (Németh Tamás, az MTA főtitkára, Náray-Szabó Gábor) részvételével kerül sor.
 • A programot Biblia-kiállítás egészíti ki. A rendezvényről a Kálvin Kiadó könyvet jelentet meg.

A cél annak hangsúlyozása, hogy a tudomány és a vallás a teljesség megismerésének két különböző útját jelenti, és hogy a tudomány és a vallás még a földtörténet és az evolúció kérdésében sem ütközik egymással.

Előadások: 16-án és 17-én 18-20, 18-án 10-12. Kiállítás-megnyitó: 18-án 15-kor. Beszélgetés: 18-án 16-19.

Részletes program:

A „Föld és Ég” konferencia programja Sopron (Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ), 2008. október 16-18.

2008. október 16., csütörtök

 • 18:00 – 18: 15 Megnyitó

Vladár Gábor ref. lelkész (Sopron), rektor (PRTA), Fodor Tamás (Sopron Polgármestere),
Brezsnyánszky Károly elnök (Földév MNB)

 • 18:15-18:30 Brezsnyánszky Károly geológus, ny. ig. (MÁFI):

A Föld Éve. Gyógyír az emberiség bajaira?

 • 18:30 – 18:45 Zsengellér József ref. lelkész, egy. tanár (PRTA):

A bibliai teremtéstörténet rejtett szövete

 • 18:45 – 19:00 Bérczi Szaniszló fizikus, csillagász, egy. docens (ELTE):

FÖLD és ÉG összekapcsolódása a természettudományokban

 • 19:00 – 19:15 Kókay József geológus-paleontológus, ny. tud. fmts. (MÁFI):

Az evolúció a gyakorlati geológus szemszögéb0l

 • 19:15 – 19:30 Unger Zoltán geomatematikus, tud. mts. (MÁFI), f9titkár (MFT):

„ … elmélkedj a FÖLD-r0l, az is tanít” /Jób könyve 12, 7-8/

 • 19:30 – 19:45 Irodalmi blokk (Prodán Tímea «GGKI» felolvasása)
 • 19:45 – 20:00 Korzenszky Richárd OSB, tihanyi perjel:

Terra humana

 • 20:00 – 20:15 Beszélgetés

Levezető elnök: Szarka László, a Földév MNB titkára, tud. f9ov. (GGKI), egy. tanár (NYME)

 • 20:15 Záró ima (Gabnai Sándor ev. esperes)

2008. október 17., péntek

 • 18:00 – 18: 15 Balla Péter ref. lelkész, egy. tanár (KRE):

Az újszövetségi kánon kialakulása

 • 18:15 – 18: 30 Madarász Tamás geológus, egy. docens (ME)

Egy Halász ember világképe (2Pét 3. földtörténeti vonatkozásai)

 • 18:30 – 18:45 Réthy Károly ny. geológus:

Egy enigma nyomában (azaz hol volt a bibliai Ophir és aranybányái)

 • 18:45 – 19:00 Sipos Imre SJP, szerzetes pap, biológus:

„Tények mélyén rejl0 titok: A hominizáció földtörténeti mélységekbe nyúló gyökerei”

 • 19:00 – 19:15 Viczián István geológus, ny. tud. f9munkatárs (MÁFI):

Az aktualizmus elvének megfogalmazása a Prédikátor könyvében

 • 19:15 – 19:30 Vitális György, aranyokleveles geológus:

Ószövetségi igehelyek földtudományi kapcsolatai

 • 19:30 – 19:45 Dudich Endre geológus, ny.tud.ig.h. (MÁFI), ny. c. egy.tanár (NYME)

A Földön álló és az Égbe nyúló létra

 • 19:45 – 20:00 Szarka László geofizikus, tud. f9ov. (GGKI), egy.tanár (NYME):

Tudomány és vallás – áltudományok és álvallások özönében

 • 20:00 – 20:15 Beszélgetés

Levezető elnökök: Ádám Antal r. t. és Ver0 József r. t.
(geofizikusok, az MTA GGKI ny. vezet9 kutatói, Sopron díszpolgárai)

 • 20:15 Záró ima (Hegedüs Attila ev. ig. lelkész)

2008. október 18., szombat

 • 10:00 – 10:15 Karasszon István ref. lelkész, egy. tanár (KRE):

Az ég az ókori keleti világszemléletben

 • 10:15 – 10:30 Zelenka Tibor geológus, ny. tud. fmts. (MGSZ):

„Rész szerint van bennünk az ismeret”(Isten-Föld-Ember; 1Kor 13,9)

 • 10:30 – 10:45 Nagy Mihály gimn. tanár, ny. ig. (DRKG):

Jézus mondja: „Ti vagytok a Föld sója”

 • 10:45 – 11:00 Lipták József gyógyszerész, egy. tanár (SOTE, NYME):

A Föld adta gyógyszereink a Bibliában

 • 11:00 – 11:15 Németh Tamás r. t., agrármérnök, az MTA f9titkára:

Mi lesz veled termőföld?

 • 11:15 – 11:30 Végh László atomfizikus (ATOMKI):

Ég és Föld – lelki és testi élettávlat

 • 11:30 – 11:45 Bolberitz Pál pap, filozófus, tszvez. egy. tanár (PPKE),

a Szent István Akadémia elnöke:
Geológia és Teológia (A fejl0dés keresztény értelmezése)

 • 11:45 – 12:00 Vladár Gábor ref. lelkész, rektor (PRTA):

Az új ég és az új föld motívuma a Jelenések Könyvében

 • 12:00 – 12:15 Beszélgetés

Levezető elnök: Prof. Dr. Faragó Sándor erd9mérnök, a NYME rektora

 • 12:15 Záró ima (Horváth Imre apát-plébános)
 • 12:30 – 15:00 Ebédszünet
 • 15:00 – 15:45 Biblia-kiállítás megnyitó

Vladár Gábor ref. lelkész (Sopron), rektor (PRTA)

 • 16:00 – 19:00 Záró beszélgetés

Bolberitz Pálma Szent István Akadémia elnöke
B. Szabó István a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerület püspöke
Krámer György a Magyarországi Evangélikus Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspökhelyettese
Németh Tamás r. t. a Magyar Tudományos Akadémia f9titkára
Náray-Szabó Gábor r. t. az MTA Könyvtár igazgatója

A beszélgetést Juhász Judit (Magyar Katolikus Rádió) vezeti.

Témái:

a Föld keletkezése (Genezis), Földi katasztrófák (Jelenések könyve),

Tudomány-vallás-társadalom

A verseket, idézeteket felolvassa: Prodán Tímea; az énekelt verseket és régi énekeket előadja Kercsmár Zsolt énekmondó.