Sopron.info.hu

Ausztria miért kapott magyar területeket Trianonban?

  2010 jún 04 / #helyi

Ez a kérdés azért érdekes, mert Ausztria nem tartozott a győztesekhez, hanem az osztrákok és magyarok együtt harcoltak első- és másodsorban is az osztrák érdekekért.

Mégis 4300 km2 és 350 ezer fő (ebből kb. 65ezer magyar) Ausztriához csatolásáról döntöttek Trianonban. Hozzátartozik a történethez, hogy Ausztria már kilenc hónappal korábban békét kötött az antant hatalmakkal a saint-germain-i békeszerződésben, és már ott rögzítették az új osztrák-magyar határokat.

Ezeket a döntéseket – egyedüliként a trianoni határok közül – a Sopron és környéki népszavazással korrigálták, amelynek eredményeként a döntően magyarok lakta Sopron és környéke visszakerült Magyarországhoz. A népszavazás kb. 65ezer lakost (ebből kb. 40-45 ezer magyart) és 300 km2-t érintett. Nem meglepő módon a népszavazás eredménye pontosan lekövette a nemzetiségi arányokat: A magyarok (65%) Magyarországhoz, az egyéb nemzetiségűek (főként német ajkúak) az Ausztriához tartozást támogatták.

A trianoni döntésről tehát még csak azt sem lehetett elmondani, hogy a német többségű területeket kívánta Ausztriához csatolni, hiszen az elcsatolandó területek között voltak jócskán magyar többségű területek is.

Az is furcsa, hogy a magyar közbeszéd az elcsatolt részeket továbbra is Felvidéknek, Kárpátaljának, Erdélynek, Vajdaságnak hívja, azonban az Ausztriához csatolt területet mindenki az osztrák nevén Burgenlandnak nevezi, és a többség már nem is tudja, hogy ennek a területnek is van magyar neve: Őrvidék.

Talán azért mondott le ilyen könnyen a közvélemény erről a területről mert a többi veszteség mellett elsikkadt az a kis nyugati határszél? Vagy azért, mert a soproni népszavazással a magyarok kb. 2/3-a visszakerült az anyaországhoz? Vagy mert az Ausztriában rekedt kb. 20 ezer magyart nem kellett sajnálnunk, hiszen anyagilag és politikailag is egy sokkal kedvezőbb környezetbe kerültek, mint ami Magyarországon várt volna rájuk? Vagy egyszerűen csak azért, mert az ott maradt magyarok az asszimiláció útját választották, és mára szép lassan szinte teljesen elnémetesedtek? (Az 1981-es népszámláláson már csak 4 ezer fő vallotta magát magyarnak.)

Ki tudja? Mindenesetre erkölcsileg az Őrvidék elcsatolása volt Trianon legalja, hiszen még egy vesztes – Magyarországhoz képest mondhatni főkolompos – országot is hazánk kárára jutalmaztak.

http://tudtad.blog.hu