Sopron.info.hu

mérsékelt 15 százalékos díjemelés

  2009 júl 30 / #helyi

Az előterjesztés értelmében a hulladéklerakók működésének műszaki feltételeire vonatkozó határidőket az EU már 1999-ben kijelölte.

A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-ai 1999/31/EK tanácsi irányelv 14. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azirányelvben foglalt műszaki feltételeknek nem megfelelő lerakókat legkésőbb azirányelv hatályba lépését követő nyolc év elteltéig, azaz 2009. július 16-ig bezárják.

A határidő néhány nappal ezelőtt letelt, s a hulladéklerakó jelenleg a feltételek hiányában már nem is üzemel. A nem szabályos, de szigeteléssel ellátott lerakók engedélyének meghosszabbítására van lehetőség.

A Pannon agyagra telepített lerakónál is volt esély az engedély meghosszabbítására. Az STKH KFT. beadta a hosszabbítási kérelmünket, melyet a Észak-dunántúli KörnyezetvédelmiTermészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2009. július 14-én elutasította.

Határozatában viszont engedélyezett egy 177.500 m3 szabad kapacitású szabvány lerakó építését a Harkai úti lerakón belül.

Mivel az STKH KFT. kérelmét elutasították ezért a határidő lejárta után a hulladéklerakó bezárt, nem üzemel.

A következő hónapok feladata, hogy a Harkai úti hulladéklerakó területén az STKH KFT. műszakilag elfogadható, szigetelt hulladéklerakót hozzon létre, melyet az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőség a határozatában megjelölt paraméterekkel engedélyez.

A hulladéklerakó kialakításához szükséges tervek elkészítése folyamatban van.

Ez 20 millió többletköltséget jelent egyelőre a cégnek, ami egy, mérsékelt 15 százalékos díjemelést jelent. Három hónapig tarthat, míg a Harkai úton a három évig használható, megfelelő hulladéklerakó létrehozása megtörténik.

Több mint három órás zárt ülést követően fogadta el a képviselőtestület az előterjesztés határozatát.

sopron.hu