Sopron.info.hu

Milyen intézmény lesz a Balfi utcában?

  2018 nov 02 / #hírek

Felemás álláspontok és vélemények ütköznek több nyilvános és zárt csoportban a legnagyobb közösségi portálon, egy olyan beruházással illetve projekttel kapcsolatban amit még 2017 februárjában, egyhangú szavazattal hagyott jóvá a soproni képviselőtestület, és ami napjainkban a Balfi utca 31. szám alatt kerül megvalósításra amit a későbbiekben az Ökumenikus Segélyszervezet működtetett majd –  a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye néven.   

Balfi utca 31 . / fotó: p.p. – cyberpress.hu

 

Valljuk be őszintén, az emberek többsége nem igazán olvassa a közgyűlésekről szóló beszámolókat –  hiába  számol be több helyi ügyekkel foglalkozó hírportál róluk –  így igazából mindig akkor indul meg a kommentáradat, amikor valamelyik projekt már a megvalósulás folyamatába lép. No de lépjünk is túl ezen, hiszen mindenkinek szíve-joga hogy mikor és mit olvas – de azért köszi ha olykor a mi oldalunkra is kattoltok –  így inkább nézzük mi is lesz ez az intézmény, ahol az elmúlt napokban már pörög a betonkeverő, és a dolgos kezek által nem unatkozik a fándli sem.

A történet még 2017 januárjában kezdődött, amikor is a Magyar Ökumenikus Szervezet megkereste Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát azzal, hogy városunkban is segítséget és támogatást kérjenek a regionális központjuk létrehozásában egy ingatlan használatának tekintetében. A helyi regionális központban egy raktárbázist alakítanának ki, valamint a hátrányos helyzetű csoportok ellátáshoz szükséges helységeket és a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító ellátórendszert.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében látja el az ország több pontján az érintettek ellátását, amelynek célkitűzései közé tartozik a szenvedélybetegek képességeik szerinti legoptimálisabb fizikai, pszichés és szociális szintre való visszaállítása, különböző közösségi programok, terápiás lehetőségek és szabadidős tevékenységek biztosításával. A szervezet ezeket az ellátások karitatív tevékenységként végzi – magyarul nem profitorientált – így az intézményeknek helyet adó önkormányzatok támogatásával tudják csak megvalósítani.

A beérkező kérelmet elsőként az önkormányzat különböző bizottságai vizsgálták – Népjóléti, Gazdasági és a Jogi és Ügyrendi – majd az ő jóváhagyásuk után terjesztették 2017 februárjában a képviselőtestület elé, azzal a kiegészítéssel, hogy az erre alkalmas ingatlan – ami önkormányzati tulajdonú –  a Balfi utca 31. szám alatt található épületegyüttes, amely ugyan felújításra szorul, de alkalmas lehet a fenti tevékenységek ellátására.

Az egyhangúlag elfogadott előterjesztés szerint egyébként a felújítási munkálatokat a raktárbázis valamint a hátrányos helyzetű csoportok ellátáshoz szükséges helységek tekintetében a Magyar Ökumenikus Szervezet állja, amit az a ” Karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései” pályázati forrásból kíván biztosítani, városunk önkormányzata pedig a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító helység felújítását biztosítja saját forrásból.

Az említett ingatlant egyébként határozatlan időre, jelképes összegért – tekintettel a karitatív célokra – biztosítja a szervezet számára az önkormányzat, ami tekintettel a ” Karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései” című pályázatra, annak lejártáig nem mondható fel egyik részről sem, azonban azután rendes felmondással – ami 6 hónap – megszüntethető.

Balfi utca 31 . / fotó: p.p. – cyberpress.hu

 

Nos, mi egy kicsit kutattunk ebben az ügyben, hogy adott esetben kik vehetik igénybe az ilyen szolgáltatásokat és egy hasonló intézmény oldalán  ezt találtuk :

Kik igényelhetik a szenvedélybetegek nappali ellátását?

A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A pszichiátriai betegség és a szenvedélybetegség is hatásaiban nemcsak az azzal élő egyéni érintett, hanem családtagjai, szűkebb, illetve tágabb környezete is, ezért a nappali ellátás a kliens környezete számára is elérhető ellátási formákat biztosít. A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.

Hogyan igényelhető a szenvedélybetegek nappali ellátása?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.

Az épület melletti átjáró hivatalos neve Árvaház köz, ami a Balfi utcát a Halász utcával köti össze. / fotó: p.p. – cyberpress.hu

 

Összefoglalva talán az a lényeg, hogy ez leginkább egy segítséget nyújtó regionális központ lesz, ahol a rászorulók a szabadidő hasznos eltöltése mellett támogatást kapnak a belső értékeik kiemelésére egy olyan helyen, ahol a munkatársak figyelmemmel kísérik a tagok szociális helyzetét, mentális és egészségi állapotát és a napi hivatalos ügyekben is segítenek nekik, a közösségi prevenciós feladatok ellátása mellett.

Nos, nem kívánunk az álláspontok harcába beszállni, hiszen a megvalósítandó épület környékén élők és az arra a területre járó gyermekek szüleinek aggodalma érthető – hiszen a szomszéd utcában található óvoda és iskola, ahova innen közvetlenül egy átjáró vezet  –  de azért azt szögezzük le, itt nem egy legális droglaborról van szó, hanem a gyógyulni vágyó illetve a gyógyulóban lévő betegek ellátását segítő intézményről. No persze arra kérdésre, hogy lenne-e ideálisabb helyszín erre a célra –  ami ugye önkormányzati tulajdonú épület – nehéz válaszolni, hiszen bátran mondhatjuk, hogy a város totálisan megtelt és beépült, és mára ( szerencsére ) szinte minden szegletében van valamilyen óvoda vagy iskola, így nincs olyan helyszín, ami minden kritériumnak megfelel. Ezzel persze nem állítjuk, hogy ez a legtökéletesebb helyszín, azonban a jelenlegi határozat szerint ez bizony itt lesz megvalósítva.

 

 


%d blogger ezt szereti: