Sopron.info.hu

Soproni klímaközpont a NASA közreműködésével

  2009 febr 22 / #helyi

A NASA közreműködésével délkelet-európai klímahatás-kutatási központ létesül Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

A nemzetközi kutatások eddig nem szenteltek kellő figyelmet a klímaváltozás Dél-Kelet-Európát érintő hatásainak. A térség nagy része az erdőssztyep klímazónában fekszik, ahol aránylag csekély változások is jelentős ökológiai következményekkel járnak.

Mátyás Csaba professzor kezdeményezésére a NEESPI együttműködés keretében regionális nemzetközi kutatási koordinációs központot hoznak létre Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézetében.

Az együttműködés célja a szárazföldi energia- és vízforgalom, a biogeokémiai ciklusok és az emberi tevékenység (elsősorban a földhasználat) által a regionális és globális klímára, illetve az ökoszisztémák dinamikájára kifejtett hatások alaposabb feltárása. A kooperáció háttérszervezetét, a NEESPI-t (az Észak-Eurázsiai Földtudományi

Együttműködési Kezdeményezést) az amerikai NASA és NOAA (az USA űrkutatási, oceanográfiai és légkörkutatási ügynökségei) valamint az Orosz Tudományos Akadémia hozta létre 2005-ben.

A szervezet célja, hogy Eurázsia északi, mérsékeltövi felének a klímaváltozásra kifejtett hatását közös kutatások segítségével elemezze. A szervezet jelenleg 30 ország mintegy 560 kutatóját fogja össze.

Észak-Eurázsiában fekszik az északi félteke szárazföldjeinek háromnegyede, és az itt lezajló, igen jelentős változások a földi klímát nagy mértékben befolyásolni fogják. A klímahatás-modellezés egyik legbizonytalanabb tényezője a vegetáció reakciója és hatása a légköri és hidrológiai folyamatokra. Ennek pontosításához járulhat hozzá a soproni központ.

index.hu