Sopron.info.hu

Székelyföldi szikla Sopronban

  2010 jún 12 / #helyi

Az emlékművet a Soproni Székely Kör állíttatta a csonkán maradt Anyaország nyugati határszéli városában.

Sopronban a Nemzeti Összetartozás Napján a trianoni diktátum 90.évfordulóján emlékművet avattak. A hét tonnás andezit tömb Háromszékről származik, Rozin Sándor mikóújfalusi vállalkozó adománya. Az adományozó és Urszuly Samu mikóújfalusi kőfaragó mester útban Nyugat-Európába Sopronban megtekintették Székelyföld egy szikladarabját, amely a hűség városában minden magyarok összetartozásának szimbóluma.

Az emlékművet a Soproni Székely Kör állíttatta a csonkán maradt Anyaország nyugati határszéli városában. A kőtömbön Sz. Egyed Emma szobrászművész Nagy-Magyarország térképét ábrázoló alkotása kapott helyet, a sziklát Sarkadi Jakab Antal iparművész igazította emlékművé.

Dr. Ury Előd, a soproni Székely Kör elnökének emlékműavató beszédéből figyelemre méltó az a passzus, amelyben az emlékműállítás történetének egy mozzanatát emeli ki:

„Mire elkészült az emlékmű központi darabja, az anyaország is nagyot gondolt. Felemelte fejét és elhatározta, hogy az országot kőkemény márványalapra helyezi, újra felépíti és kimondja a nemzet egységét. Jelképes ez a Székelyföldről származó szikladarab itt, Sopronban, reméljük, hogy a készülő márványlapnak egyik első köve lehet és sokáig fogja hirdetni a nemzetnek, Sopron város polgárainak, hogy: „nem, nem soha…” Soha nem fogjuk elfeledni ezt a napot.”

Az emlékművet hét kopjafa veszi körbe, emlékeztetőül Magyarország testéből kiszakított hét országrészre.

Sopronban nem egyedüli Háromszékhez kötődő emlékmű a mostani. A város hatalmas parkjában az Ojtoz sétányon áll az az emlékmű, amely az I. világháborúban az Ojtoz völgyét védelmező harcokban hősi halált halt soproniaknak állít emléket.

Az eredeti ojtozi emlékművet az ojtozi szorosban barbár módon elpusztították. Sopron, a hűség városa még a ’30-as években elkészíttette ennek mását, és amint erre lehetőség adódott Ojtozban a Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület állíttatta sziklára egy bronzba öntött honvédharcos féldomborművét a soproniak adományozták, amelyet népes soproni delegáció részvételével lepleztünk le. Az ojtozi kőtömb is Rozin Sándor adománya.

A soproni parkban a csernátoni Haszmann-műhelyben készült székely kapu is szimbolizálja a keleti és nyugati határvidék magyarságának összetartozását.

Az emlékművet az Erdélyi Kör nevében dr. Ury Előd adta át Sopron polgármesterének. Az Urszuly Samu nemzeti összetartozásunkat méltató beszédét Sz. Nagy Sándor tolmácsolta az avatásra összesereglett soproniaknak.

gondola.hu