Sopron.info.hu

Balogh Béla interjúja a Sopron.Info.hu-nak

  2008 jún 08 / #ezo

Balogh Béla interjúja a Sopron.Info-nakBalogh Béla író, mérnök neve nem ismeretlen a Soproni nagyközönség előtt sem, hiszen több alkalommal járt már nálunk előadást tartani, ahol mindig telt ház fogadta. Hazánkban aligha van olyan ezotériával foglalkozó olvasó, kinek ne lapulnának művei a könyvespolcán.

Olyan „ezoterikus” könyvek fűződnek nevéhez, mint: A végső valóság, mely alapjaiban rengette meg a fizika és a spiritizmus közti kicsiny határvonalat, továbbá A tudatalatti tízparancsolata és a A gyógyító meditáció. Most a Sopron.Info.hu-nak adott interjúját olvashatjátok, melyet tisztelettel köszönünk szépen.  Az íróval Demuth János beszélget:

Kedves Béla. Többször járt már városunkban, hogy érezte magát nálunk?

Sopronnak különös varázsa van. Húszévesen még erdőmérnök szerettem volna lenni, és már akkor nézegettem, hogy milyen jó lenne ezt a képesítést a soproni egyetemen megszerezni. Ezt az akkori – romániai – Ceausescu-rendszer nem tette lehetővé, így Sopronba csak mintegy harminc évvel később jutottam el, és az itt öltött idő rendkívül kellemesen telt.

Milyennek találta a Soproni hallgatóságot?

Érdeklődőnek, rugalmasnak és befogadónak. Nem könnyű ugyanis egy teljesen új világképpel előállni, különösen akkor, ha ez a világkép jórészt ellent mond nagyon sok mindennek, amit az iskolában tanítottak nekünk.

Ez az új világkép logikus, könnyen érthető és átlátható, ezzel együtt mégis csak olyan emberek alkalmasak a befogadására, akiknek a szívében több a szeretet mint a félelem. Tulajdonképpen az emberi szívben élő szeretet, vagy az önzetlen segítségnyújtásra való hajlam az emberi spirituális fejlődés mértéke.

Hazánkon kívül mely országokba kap még rendszeresen felkérést?

Lehet, furcsán hangzik, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ez az információ első sorban magyar ajkú emberekhez szól. Hiába fordították le eddig másik négy nyelvre, egyelőre alig van iránta érdeklődés.

Ennek ellentéteként rendkívüli az érdeklődés a magyarlakta terülteken, de Amerikában és Angliában élő magyarok is felkerestek már leveleikkel. Előadásokat – Magyarországon kívül – első sorban Szlovákiában és Erdélyben tartottam, de ausztriai magyarok egy csoportja többször meghívott Wellsbe is.

Mit gondol, mi jelenleg Magyarországon a fő testi-lelki-szellemi probléma?

Probléma nincs, csak megoldandó feladat :-) A feladat pedig első sorban az, hogy igyekezünk megismerni az univerzum természetét, felépítését, belső törvényeit. Ezen belül ismerjük fel saját nagyságunkat, saját lehetőségeinket.

Ez – egy kis útmutatással, amilyen „A végső valóság”-ban található – mindenkinek könnyen megy, mert az univerzum törvényei kitörölhetetlenül be vannak írva a szívünkbe. A tudás – ilyen vagy olyan formában – mindig is a rendelkezésünkre állt. Gondoljunk csak a különböző vallások tanításaira, parancsolataira. Sokan hittek ezekben a tanításokban, és igyekeztek követni is őket.

A kommunizmusnak nevezett korszak sajnos azt igyekezett elültetni az emberekben, hogy élettelen anyagból véletlenszerűen élet lesz, majd ez az élet homo sapiens szintig fejlődik. Az ilyen darwini homo sapiens élete a születéstől a halálig tart, és cselekedetei nem járnak következményekkel.

Ennek a gondolkodásmódnak az eredményeit látjuk ma, amikor olyan szinten avatkoztunk bele bolygónk ökológiai egyensúlyába, amely már az egész emberi faj létét fenyegeti. Ideje volna lemondani tehát arról az elképzeléséről, hogy cselekedeteink nem járnak következményekkel, és felismerni, hogy igenis minden egyes cselekedetünk következményekkel jár.

Amint megértjük – és hangsúlyozom, ezt nem kell elhinni, elég ha megértjük – hogy mindaz, amit mások ellen teszünk, saját magunk ellen fordul, nincs az az épeszű ember, aki továbbra is akadályokat gördítene mások útjába. Így hát Magyarországon a probléma megoldása és egyben a feladat rendkívül egyszerű: Ismerjük meg, értsük meg, kik vagyunk, milyen törvények hatása alatt élünk.

Ezt a tudást osszuk meg mindazokkal, akik már be tudják fogadni, és – nem utolsó sorban – ültessük át a hétköznapi élet gyakorlatába.

Milyen megoldást tud tanácsolni az embereknek?

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy pap, akitől megkérdezték, hogy milyen az Istennek tetsző élet.

A válasz ez volt: „Szeress, és tedd azt, amihez kedved van!”
Ha szeretsz, úgy sem teszel olyat, amivel másoknak árthatsz. Ezen belül pedig miért ne tehetnéd az, amihez kedved van?

Ez azért nem mindenki számára adatott meg, hiszen az emberek többsége már csak anyagi okokból kifolyólag sem teheti azt, amihez kedve van.

Valóban nem, és mindaddig nem, amíg nem tanul meg önzetlenül szeretni, adni, elfogadni, megbocsátani, és amíg nem ismeri fel, hogy a saját gondolatának milyen hatalmas teremtő ereje van.

Melyik könyve a legnépszerűbb?

Azt hiszem, „A végső valóság” és „A tudatalatti tízparancsolata” egyformán népszerű. Az első az elméleti alapot biztosítja, a másodikhoz mellékelt CD a gyakorlati alkalmazásban nyújt segítséget. A harmadik könyvemet, a „Gyógyító meditáció”-t nem is ajánlom mindenkinek, mert a mellékelt CD-n lévő meditációk nagy erőket mozgatnak meg, és inkább azoknak valók, akik a spirituális utat már felelősségük tudatában járják.

Mikor jelenik meg új könyve?

Remélhetőleg lesz annyi időm, hogy 2008 őszére sajtó alá rendezzem a következő könyvet, amely a daganatos betegségekből való kigyógyulást hivatott segíteni.

Melyik internetes portálon olvashatunk Önről és előadásai helyszíneiről, időpontjairól?

Leghamarabb a http://www.baloghbela.hu/ oldalon találhatók meg az előadások időpontjai, de be kell vallanom, néha előfordul, hogy megfeledkezem a honlap frissítéséről.

Mit üzen a Sopron.info.hu olvasóinak?

Első sorban azt, hogy a megszerzett tudást ne tekintsék kincsnek mindaddig, amíg nem sikerült átültetni a hétköznapi gyakorlatba. A hétköznapi gyakorlat viszont nagyon egyszerű: Legyetek barátságosak. Legyetek barátságosak a családotokkal, a munkatársaitokkal, és általában mindenkivel, akivel az élet összehoz. Szeressétek egymást és segítsétek egymást.

Tisztelettel köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok Önnek.
Demuth János