Sopron.info.hu

Őrangyal – Angyalok-Démonok

  2007 jan 06 / #ezo

Őrangyal - Angyalok-DémonokCsak mély tisztelettel beszélhetünk róla, ö az a lény, aki felvállalta, hogy egész földi létünk alatt, kísér minket, mellettünk áll,hol határozottabban,hol kissé hátrébbhúzodva.
Segít minket sorskarmánk beteljesítésében, sugallatokkal, érzésekkel, szavakkal, gondolatokkal, nem ritkán tettekkel. Kapcsolatunk kölcsönös, ő tanul általunk, mi tanulunk általa.

Sokan azt hiszik,hogy tőle csak jó dolgokat kapunk,és benne nem csalódhatunk,ez persze mindig így is van,csak nem úgy ahogy azt sokan elképzelik. Számtalanszor halljuk másoktól, vagy akár magunktól, mikor valami általunk rossznak ítélt dolog történik, hogy akkor most miért nem segítettek?!
Sorskarmánkban szerepelhet bizonyos általunk negatívnak megélt szituáció megtapasztalása is, és bizony ő segít nekünk ezt is megélni, mert hát ettől fejlődünk, ha még nem is képes mindenki tudatosan szemlélni életét, azaz megérteni ezen történések jelentőségét. Úgy is mondhatnánk, hogy mi vagyunk azok, kik ezen szitukat akarják megtapasztalni, és ő segít nekünk ebben, csak és kizárólag fejlődésünk érdekében.
Ennek persze a fordítottja is igaz: ha nem teljesítettük be tapasztalásunkat, és nem jött el az idő a távozásra, akkor lezuhanhat velünk egy repülő is, de mi akkor is életben maradunk, valami „ csoda „ folytán.
Gondoljatok csak bele, hány olyan szituáció volt eddigi életetekben, amit csodának, véletlennek, mázlinak, szerencsének gondoltok. Pont kikerültél egy balesetet, pont nem léptél le a járdára, vagy pont hirtelen beleléptél a fékbe, pont egy perccel később indultál el valahova, mert otthon felejtettél valamit. Később egy baleset helyszínére érkeztél, mely egy perccel ezelőtt történt és megúsztad. Különböző belső megérzések, sugallatok által változtattad meg eredeti terved, és milyen jól tetted azt!
Történhet velünk „jó” és „rossz” dolog is egyaránt, akkor sem szabad elfelejtenünk:
MINDIG MINDEN FEJLŐDÉSÜNK ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK.
Gyakorlat:
Őrangyalunkkal, épp úgy mint a többi angyallal is, fel tudjuk venni a kapcsolatot, meditációk és különböző gyakorlatok által. Tanácsot kérhetünk tőle, merre haladjunk tovább, de döntenünk, választanunk mindig nekünk kell. Egy egyszerű gyakorlat: Este, vagy hajnalban, amikor már nyugodt a környezeted, helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed és lazulj el. Kérd meg Őrangyalod, hogy jelenjen meg neked, hogy érezd jelenlétét. Próbáld meg elvárások nélkül végezni a gyakorlatot. Csak ülj és figyelj. A válasz meg fog érkezni képek, vagy hangok, érzések formájában. Akár egy sugallat, megérzés, melegség, fuvallat, simogatás formájában, és innentől tudni fogod, érezni fogod őt. Az, hogy milyen mélyre fejleszted vele a kommunikációt, csak rajtad múlik. Mielőtt azonban nyitunk a szellemvilág lényei felé, fontosnak tartom, hogy kezdetben mindig védelem alatt tegyük azt! Ezt többféle módon tehetjük, íme két példa: Képzeljük el, hogy egy arany piramis középpontjában álunk, mely nem enged be semmilyen olyan entitást környezetünkbe, mely nem szolgálja fejlődésünket. A másik, kérjünk magunkra Michael arkangyal védelmét, tisztítson meg minket, környezetünket, és adjon nekünk védelmet a gyakorlat során. Ezen módszereket természetesen alkalmazhatjuk a hétköznapokban is. Sok sikert mindenkinek. Ha kérdés merülne fel benned, kérlek, keress meg, szívesen segítek: demuthjanos@freemail.hu

Őrangyal - Angyalok-DémonokMichael Arkangyal
– Iszlám hagyomány szerint Michael szárnyai smaragdzöld színűek, és az ő könnyeiből alakultak ki az egyes angyalok.
– A holt-tengeri tekercsekben Michael a Fény Hercegeként jelenik meg, aki a Sötétség Fiai ellen vezet háborút.
– Michael és segítői (michaeliták) küzdenek az ahrimáni ellenerőkkel.
– Michael a korszellemnek megfelelő szellemi tanítások atyja, a modern szellemtudomány kinyilatkoztatója.
– Michael által fog a materializmus teljesen eltűnni a Földről.
– Michael 1879-ben a korszellemek szintjére emelkedett, tehát azóta nem Arkangyal, hanem Arché.
Gabriel Arkangyal:
– Ő jelentette be Jézus és Keresztelő Szent János születését a szülőknek.
– Iszlám hagyományban Gabriel az Igazság szelleme, aki lediktálta a Korán szövegét Mohamednek.
– Gabriel segítette a természettudományok fejlődését.
– Gabriel kelti fel az érdeklődést az emberben saját népe iránt.
– Ő szabályozza az asztrálpokolba került szellemek ottlétének időtartamát.
Uriel Arkangyal:
– Uriel volt az, aki figyelmeztette Noét a közelgő vízözönre.
– Uriel adta át az emberiségnek az alkímiai és kabbalista tanításokat.
– Uriel az Ákása-krónika szellemi őrzője (ő határozza meg, ki tekinthet be ebbe a kozmikus memória-tárba).
Őrangyal - Angyalok-DémonokRaffael Arkangyal:
– Ő adta át az emberiségnek a gyógyítás tudományát.
– Raffael hatására bontakozott ki a Grál-áramlat és a Templomos-rend.
– Raffael a transzformáció Arkangyala is, mert ő segíti az alacsonyabbrendű ösztönerők átalakítását magasabb szellemi erőkké.
Metatron arkangyal – az angyalok királyaA spirituális test őrzője
A transzcendencia-elem őrzője
Az isteni fény őrzője
Vágyaink őrzője
A koronacsakra őrzőjeMetatron arkangyal mindenek előtt fehér, arany és ibolyaszínben jelenik meg, de arannyal áttört halvány vörös fényben is megmutatkozhat
Camael arkangyal – az utak őrzőjeAz utak őrzője
Az emberi kapcsolatok őrzője
A párkapcsolat őrzője
A lépcsakra őrzőjeCamael arkangyal legtöbbször narancssárga színben jelenik meg, sokszor arany sugarakkal és pontokkal díszítve.
Haniel arkangyal – az isteni szeretet királyaAz isteni, mindent átfogó szeretet őrzője
A szelídség és a gyöngédség őrzője
A kölcsönös megértés és a kommunikáció őrzője
A szívcsakra őrzőjeHaniel arkangyal rózsaszínben jelenik meg, annak minden árnyalatában
Lucifer a Fényhozó: Ahelyett, hogy igyekezett volna a teremtmények Isten iránti szeretetét és hűségét a legmagasabb szintre növelni, Lucifer megpróbálta szolgálatukat és hódolatukat a maga számára megnyerni. Arra a dicsőségre vágyott,amelyet a végtelen Atya egyedül Fiának adott, és olyan hatalomra pályázott,amelynek gyakorlása egyedül Krisztus kiváltsága volt.Azonban a Menny elismert királya Isten Fia volt,akinek hatalma és tekintélye felért az Atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott, Lucifer előtt pedig nem tárult fel Isten minden szándéka. “Miért legyen Krisztus az első?-kérdezte ezt a hatalmas angyal.Miért megbecsültebb Ő, mint Lucifer?”

Titokzatosságba burkolózva
Sátánt olyan nagy tisztelet övezte és minden tettét olyan titokzatosság vette körül, hogy nehéz volt az angyalok előtt leleplezni munkájának igazi jellegét. A bűn, amíg teljesen ki nem bontakozott, nem tűnt olyan gonosznak, amilyen valójában volt. Mindeddig nem létezett Isten világegyetemében a bűn és a szent lényeknek fogalmuk sem volt jellegéről és veszedelmes voltáról.

Nem tudták, milyen borzasztó következményekkel jár Isten törvényének semmibe vevése. Isten igazságosan kezelte a bűnt, Sátán viszont azt a módszert alkalmazta, -ami Istentől távol állt – a hízelgést és a csalást. Meg akarta hazudtolni Isten szavait, és az angyalok előtt hamis színben tüntette fel kormányzási módszerét. Sátán a viszályért, amit ő okozott a mennyben , Isten törvényét és kormányzását okolta. Minden bajt az isteni uralkodás következményének tulajdonított. Azt állította, hogy ő meg akarja jobbítani Jahve törvényeit. Ezért nyilvánvalóvá kellett válni, hogy mi rejtőzik állításai mögött és mi lesz akkor, ha javasolt változtatásait megteszi Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatni őt!
Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek álarc nélkül kell látnia a csalót.Ezért nyilvánvalóvá kellett válni, hogy mi rejtőzik állításai mögött és mi lesz akkor, ha javasolt változtatásait megteszi Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatni őt!Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek álarc nélkül kell látnia a csalót.
Ezért nyilvánvalóvá kellett válni, hogy mi rejtőzik állításai mögött és mi lesz akkor, ha javasolt változtatásait megteszi Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatni őt!Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek álarc nélkül kell látnia a csalót.
Ezért nyilvánvalóvá kellett válni, hogy mi rejtőzik állításai mögött és mi lesz akkor, ha javasolt változtatásait megteszi Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatni őt!Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek álarc nélkül kell látnia a csalót.
Az Anyag Angyalai:
Ahrimán
Az ellenerők egyik vezetője. Neve perzsa eredetű. A Bibliában sátán néven fordul elő. A következő hatásokat próbálja az embernél elérni: materializmus, ateizmus, hitetlenség. Ő a Hazugság Fejedelme, aki azt szeretné, ha az ember csak az anyagi világot fogadná el valóságosnak.
Démon, Kísértet, Fantom
Az ellenerők egyes csoportjai. A démonok az asztráltestet kísértik, a kísértetek az étertestet, a fantomok a fizikai testet. A démonok általában luciferi, az kísértetek pedig ahrimáni lények. A démonok eredetileg angyalok voltak, akik vétkeztek Isten ellen (2Pt 2:11), elhagyták kijelölt helyüket (Júd 6), ők a démonok: “gonosz” (Lk 8:2) és “tisztá­ta­lan” szellemek (Jel 16:13), akik szervezetten küzdenek Isten ellen, a jó an­gya­lokkal (Dán 10:13, Jel 12:7) és a hívőkkel (Ef 6:12, 1Thessz 2:18, 1Pt 5:8).
Lucifer
Az ellenerők egyik részének (bibliai szóval az ördögi lényeknek) a vezetőjét hívják latin kifejezéssel Lucifernek. Nevének jelentése Fényhozó, mely jövendőbeli állapotára utal. Ő a Vágyak Fejedelme, fő kísértése, hogy az emberben erős szenvedélyeket támaszt az anyagi világ dolgai iránt, ezzel elfordítja a szellemtől. Lucifer az, aki a mértéktelenségre, hedonizmusra és egoizmusra csábítja az embereket.
Könyvajánló: Atlantisz Angyalai, Őrangyalunk létezik, Felemelkedett Mesterek.
Demuth János
http://www.ezoterikasopron.uw.hu/