Sopron.info.hu

Sztárok és a Vallás 2.

  2007 jan 25 / #ezo

Sztárok és a Vallás 2.Madonna, Britney Spears és a Kabbala

Madonna, Britney Spears és a KabbalaMadonna, Britney Spears és a KabbalaMadonna, Britney Spears és a KabbalaA kabbala szó az ősi quibel-ből származik, ami azt jelenti, hogy “kapni” vagy “az amit kapunk”. Az ősi világban volt még egy sokkal általánosabb jelentése is: “Törvény” illetve “hagyomány”. Ez a zsidó miszticizmus egyik legrégebbi formája.

Sztárok és a Vallás 2.Sok történet él a kialakulásáról, a legtöbb azonban megegyezik abban, hogy arra a tudásra épül, amelyet Mózes Istennel való találkozásakor a Sínai-hegyen kapott.
Azt is mondják, hogy a kabbalát Metatron arkangyal adta át Ádámnak, akitől aztán az továbbkerült Noéhoz, majd pedig Ábrahámhoz. Amikor pedig Ábrahám Egyiptomba vándorolt, akkor ott egy részét felfedte az ottaniak előtt. Így tehettek szert az egyiptomiak (más keleti népekkel egyetemben) a Tudásra. E változat szerint Mózes az egyiptomiak által nyert beavatást a rendszer misztériumaiba.Mózes halála után a Tudás szájról szájra, generációról generációra hagyományozódott. Valószínûleg a későbbi korokban Salamon és Dávid voltak a kabbala misztériumának és bölcsességének legbeavatottabb képviselői.

A modern kabbala

Sztárok és a Vallás 2.Egyaránt merített a zsidó kabbala hagyományaiból és a legősibb egyiptomi vallás alapgondolataiból. Egyes elemeit azonban megtalálhatjuk a kaldean vallás és Pithagorasz tanításai között is.A különböző energiák és szimbólumok az öntudat különböző szintjein jelennek meg számunkra. Mindenkor arra kell törekednünk, hogy minden egyes szefiránál azt próbáljuk megtalálni, ami legjobban megfelel egyéniségünknek és személyes világunknak. Minden szefirának van egy mágikus, isteni neve. Minden isteni név egyazon Isten különböző transzcendens vonatkozásaira utal, egyazon erőre, mely az univerzumot behálózó összes energiát magában foglalja. Ez a legfelsőbb neve az erőnek, amely az adott szinten bennünk lakozó spirituális energia létét jelzi. Minden szefirához tartozik egy arkangyal és az angyalok egy rendje. Azért vannak ott, hogy vezessenek, tanítsanak, óvjanak minket egy adott szint megismerése során.
folytatjuk …
Demuth János

http://ezoterikasopron.uw.hu